מקל בגלגלים: המשרד להגנת הסביבה הורה לפנות את הרפסודה הלבנה

מאת: ניר אמיתי ● 29/1/2021 11:35 ● ערב ערב 3002
העבודות לשיפוץ הרפסודה הלבנה מנזקי הסערה הקפיצו את המשרד לאיכות הסביבה שהוציא מכתב דרישה לפינויה בהתאם להחלטות שלא מולאו ● זאת בניגוד גמור לכוונתה של עיריית אילת המקדמת ביחד עם הבעלים יואב איגרא, תכנית לשיפוצה והפיכתה למרכז קניות והסעדה במסגרת תכנונה הכולל המחודש של הטיילת
מקל בגלגלים: המשרד להגנת הסביבה  הורה לפנות את הרפסודה הלבנה
''אני אהיה מוכן לנטוש את הפרויקט הזה רק אחרי שיהיה דיון שפוי בנושא''. איגרא

במהלך חודש דצמבר 2020 שקעה אחת מרגליה של הרפסודה הלבנה העוגנת במרינה בחוף הצפוני. היה זה במהלך ביצוען של עבודות תחזוקה להן נדרשה הרפסודה לאחר שספגה נזקים בסופה הגדולה בחודש מרץ אותה שנה. אלא שבעוד שבעלת הרפסודה, קבוצת איגרא, ביקשה לטענתה לבצע את התיקונים תחת היתר של המשרד לאיכות הסביבה, העירה הבקשה את המשרד מרבצו והובילה למכתב פינוי שהצליח להפתיע את יואב איגרא, שבכלל מקדם בימים אלו תכנית במהלך מתואם עם עירית אילת להפוך את הרפסודה לשטח מסחר והסעדה על המים, עם מקום להופעות זמר ישראלי. שיפוצה של הרפסודה אף הובא - כחלק מתכנונה המחודש של טיילת החוף הצפוני - לאישורה של וועדת המליאה במועצמת העירייה וזו אישרה את התכנית פה אחד בחודש פברואר.
כעת מגיעה תביעת המשרד לאיכות הסביבה וטורפת את הקלפים עבור הצדדים, שעה שבמשרד לאיכות הסביבה מבקשים לאכוף פסק דין שהוצא בבית המשפט המחוזי בשנת 2013 ושקבע כי יש להוציא את הרפסודה מהמים שעה שהיא עוברת על חוק התכנון והבניה בהעדר רישיון כדין. 

 

"התחדדו הפגיעה והדחיפות"


במכתב עליו חתום רני עמיר, מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, מה-14.1, מורה המשרד לרפסודה לחדול מביצוע עבודות השיפוץ הנערכות במקום וכן דורש ממנה כי תכין בתוך 60 יום תכנית לפינויה מהמרינה. "הבקשה לשיפוץ נבחנה שוב ונדחית בשנית", כותב עמיר, "חל איסור ביצוע  כ פעולות תחזוקה או אחרת במבנה", בין היתר מפרט המשרד כי לרפסודה אין היתר בניה כנדרש לפי חוק התכנון והבניה וכי היא עומדת בסתירה לתנאי תכנית המתאר הארצית, "הרפסודה הלבנה מוגדרת ככלי שיט אולם אין לה כושר שיט מזה זמן רב", נכתב, "יתרה מכך, בדיון בוועדה לשמירה על הסביבה החופית ( ולחו"ף) בתאריך 25.6.08 הבהיר נציג משרד התחבורה כי הרפסודה במיקומה הנוכחי מסכנת ומפריעה לפעילות עלי שיט קטנים היוצאים מהחוף הצפוני...הולחו"ף קבעה כי ניתן לקיים שימושים כגון מבנה זה (הכוונה למסחר והסעדה – א.נ), באזורים המאושרים לכך בסמוך לחוף ואין כל צורך המצדיק מיקומם דווקא בתוך מימי הים. כן סברה הוועדה כי אין מקום לאפשר מתן זכויות בניה בתוך הים. הוועדה קבעה בנוסף כי בחינת חזותה של הרפסודה כפי שהיא בנויה כיום וכפי שמציעה התכנית להכשירה, בעייתית והוועדה סבורה שאינה ראויה. לבסוף, קבעה הוועדה כי אישורה של תכנית המבקשת להקנות זכויות למבנה קבוע בתוך מימי הים, היה מקום שייעשה רק במקרה חריג, כאשר קיימת לכך הצדקה מיוחדת (למשל כאשר מדובר במנה התורם משמעותית לסביבה החופית וכאשר החיבור בינו לבין הים הוא מובנה והכרחי)". עמיר מציין כי שני עררים שהוגשו כנגד החלטת הולחו"ף נדחו בוועדת המשנה לעררים שליד המועצה הארצית לתכנון ובניה עוד באוגוסט 2010, בנוסף, מציין המכתב את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע שדן בעתירה מינהלית של הרפסודה הלבנה וקבע כי החטות הולחו"ף ראויות וכי למעשה אין מקום למבנה זה בים. המשרד לאיכות הסביבה הורה לפיכך לרפסודה הלבנה להכין בתוך 60 יום מסמך לאישורו המתאר את האופן בו תפורק ותוצא מהים וקרקע הים שתחתיה תנוקה מכל פסולת. במשרד התריאו כי יש בכוונתם לפעול למיצוי המהלך במידה ולא יזכו לשיתוף פעולה.

 

זה ייקח לחברה הכלכלית בדיוק 10 דקות לקשור שם מזח ולשים שם כמה ספינות שאין עבורן מקום בתוך המרינה". חברוני ● צילום: הדמייה מיזליץ כסיף רויטמן אדריכלים

 

'ערב ערב' פנה למשרד להגנת הסביבה וביקש לברר מדוע לא פעלו עד היום למימוש החלטות הולחו"ף וביהמ"ש. בתגובה נמסר מדוברות המשרד:  "המשרד להגנת הסביבה לא יאפשר פגיעה בסביבה הימית והחופית, ויפעל בכל הכלים העומדים לרשותו להסרת המפגעים. 
בתקופה האחרונה הידרדר מצבו של מבנה "הרפסודה הלבנה" – מתקן שאינו חוקי ואין לו היתר בנייה כלל - ועל כן התחדדה הפגיעה הפוטנציאלית בסביבה החופית, ואיתה הדחיפות בסילוק המבנה. משום כך סירב המשרד להגנת הסביבה לבקשת הבעלים לבצע עבודות תחזוקה ודרש ממנו להגיש תכנית להוצאת המתקן".

 

"יד ימין לא יודעת מיד שמאל"


בשיחה עם 'ערב ערב' אמר מיקי חברוני מנכ"ל קבוצת איגרא: "לא רק שהופתענו מקבלת המכתב, גם נראה שיד ימין לא יודעת ממעשי יד שמאל, לאחר הרבה מאוד הליכים הגשנו ערר לעליון ובסוף משכנו אותו לאחר שהיו שינויים פרסונליים בולחו"ף מי שמונתה לעמוד בראש הולחו"ף, רונית מזר והגישה שלה שונה לגבי מה שנקרא מיצוי המשאב הכחול שנקרא ים ובניגוד לעבר שהיתה גישה שלילית בלבד בכל הנוגע ליוזמות בים, היא דווקא חושבת שאם זה נעשה באופן מידתי ובהסכמת העירייה וועדות התכנון של המחוז".

אבל האם יש החלטה עדכנית של הולחו"ף שמאשרת את הרפסודה הלבנה?
יש פרה רולינג מסוף 2018 ששם הוצגו התוכניות וזה בעצם מאפשר לקדם את ההליך התכנוני. עשינו תכנית והצגנו אותה בפני הולחו"ף בהשתתפות הגורמים שזומנו על ידי הוועדה וההתייחסות היתה בהחלט חיובית. בסוף הם ביקשו לראות עוד מבטים ואמרו שאולי צריך להיות משהו אייקוני והכל כחלק ממרקם של תכנית לכלל המעגנה. במקביל לכל התהליך הזה קיבל משרד האדריכלים מייזליץ כסיף רויטמן מנדט לתכנון כולל של רצועת החוף ואז נוצרה סיטואציה שכל חלקי הפאזל התחברו זה לזה וחיפשנו את הדרך ביחד עם הולחו"ף כדי לחבר את הרפסודה לכל המקטע הזה ותכנית כזו הוצגה בפני הולחו"ף כבר ב-2015 בהשתתפות חברים מהמשרד להגנת הסביבה שחיוו את דעתם על התכנית ולא פסלו אותה בשום אופן אלא רק ביקשו לוודא שהסביבה תשמר, שזה מקובל ולגיטימי. שום דבר לא נעשה במחטף או בהיחבא. התכנית הזו אמורה לחזור ביחד עם כל התכנית של רצועת החוף לאישור הולחו"ף בהמשך. מאחר והבנו שהולחו"ף הוא התחנה הסופית החלטנו שאין סיבה להתחיל עם הויה דה לה רוזה הזו שלא נגיע בסוף התהליך לולחו"ף שיאמר שאין על מה לדבר, ולכן התחלנו שם. 

אז מה קרה במשרד להגנת הסביבה ? הם לא מעודכנים?
זה לא תפקידי לעדכן אותם, ישנם סיכומי ישיבה של הולחו"ף, הוא זה שבעד להציג בפניהם את התכניות. מותר למשרד לאיכות הסביבה לשנות את דעתו מעת לעת, מותר גם לולחו7"ף לשנות את דעתו עם השנים. אני חושב שאם היו רואים את התכנית במלואה יכול להיות שהגישה היתה משתנה.
בהמשך השיחה הסביר: "נניח שמחר העפת אותנו משם, מה אתה חושב שיקרה שם? אף אחד לא יגיע לשם ואם יגיעו לשם זה ייקח לחברה הכלכלית בדיוק 10 דקות לקשור שם מזח ולשים שם כמה ספינות שאין עבורן מקום בתוך המרינה".

אולי עדיף באמת שיעגנו שם ספינות ולא עוד קניון על המים
אתה אומר קניון, אנחנו רואים שם מתחם של תרבות והופעות וישיבה על המים לבני ארבעים וצפונה. 

את זה אפשר לעשות גם על היבשה
יש פה עיר על הים שלא קורה בה שום דבר בממשק יבשה ים

ואולי גם  לא צריך, תראה את כוכב הים שעומד שומם ולצורך העניין גם את המצפה התת ימי, ייתכן שכל הברזל הזה עדיף היה שלא יכנס מלכתחילה
זה עניין סובייקטיבי. כל פיתוח פוגע בסביבה, השאלה היא לא אם לפתח אלא איך לפתח מידתי. 

הם דורשים תכנית פינוי בתוך חודשיים, מה בכוונתכם לעשות?
הוציא מכתב ונגיב לגופן של טענות, ננסה להיפגש ולהסביר את הדרך שבה אנו רואים את הדברים ואני מקווה שהם יבואו בנפש חפצה ואם לא ימצא פתרון אז כל אחד יעשה מה שהוא צריך.

אחרי הכישלון של פרויקט עמק ססגון מגיעה עוד מהלומה בסאגה הבלתי נגמרת של הרפסודה הלבנה, זה ממש נראה כמו מזל רע שרודף אתכם בפרויקטים הגדולים שלכם
יכול להיות, לא יודע, בתמנע מאוד ציער אותי מה שקרה שם והגשנו תביעה.

יואב איגרא תמיד רצה להירשם כיזם עם תפיסה אקולוגית ירוקה ובסוף איכשהו הפרויקטים שלו תמיד הואשמו בהיהפך
יכול להיות, זה אגב עניין של תפיסה, יש הרבה גוונים לירוק הזה, מירוק שאומר אל תעשו שום דבר ואפס השפעה על הסביבה, לבין ירוק שאומר בואו נעשה דברים קצת אחרת מכל הדברים הדורסניים שקורים בסביבה ונראה איך פרויקט כזה יכול להשתלב בסביבה

אבל אז אתה קורא על כתב אישום נגד מנהל מלון בערבה התיכונה שמתהדר בטייטל האקולוגי סביבתי שהרים רמפות ענק וחסם מי שיטפונות ועקר עצים ושיחים מוגנים וגרם להתייבשות שיטים ואתה שואל את עצמך למה להאמין להם? הרי בסוף הכסף מקלקל את הכל
אתה יכול להאמין ואתה יכול לא. אני לא מסתיר את זה שהמניע בסופו של דבר הוא כלכלי. אישית אני מאמין שאם אתה עושה דברים נכון הציבור מכבד אותך ואתה גם תרוויח בסופו של דבר יותר כסף. גם אוהל פוגע בסביבה, החוכמה היא למצוא את שביל הזהב. רעיונות של לא לבנות לגובה, לא לגנן בדשא ולהעדיף צמחיה מקומית, שימוש באנרגיה סולארית וחומרים מתכלים, שימוש במים אפורים וכמעט אפס ביוב ואלו רעיונות שלא היו טריוויאליים לפני 18 שנה כשהתחלנו את הפרויקט בעמק ססגון.

היכן עומד כרגע הפרויקט?
בחודש פברואר אישרה את תכנית שיפוץ מקטע הטיילת שכולל את הרפסודה וועדת המליאה עם המלצה לוועדה המחוזית, ואנחנו עושים שם השלמות שהתבקשנו להגיש, ביניהם סקר סביבתי עליו אנו עמלים בימים אלה, ברגע שנהיה מוכנים נמשיך האלה עם התהליך מול הולחו"ף. אנחנו מקווים לרתום את המשרד להגנת הסביבה לתכנית כי יש פה יותר טוב מלא טוב".

 

"רק רוצה דיון שפוי בנושא"


בשיחה עם 'ערב ערב' הוסיף היזם יואב איגרא:  "אם אנחנו נלך לתהליך שנוכל לתת הסברים ונוכל לדון בדברים כמו אנשים מיושבים בדעתם ולבחון את היתרונות והחסרונות דרך תהליך כזה, אני אקבל את הדין...אני אהיה מוכן לנטוש את הפרויקט הזה רק אחרי שיהיה דיון שפוי בנושא הזה ואם זו תהיה ההחלטה אז זו תהיה ההחלטה. חבל, אני מאמין אחרת, אבל אני רוצה שלפחות יתנו לנו את ההזדמנות להסביר את הדבר הזה ואת הערכים שלו. העירייה תומכת בפרויקט ובצדק.

'ערב ערב' פנה לעיריית אילת וביקש את עמדתה ביחס לדרישת המשרד לאיכות הסביבה ואולם זו לא התקבלה עד למועד סגירתו של העיתון.

 

1,070 מ"ר עם רצון לגדול 


על פי התכנית שאושרה בחודש פברואר במועצת העירייה, תותר ברפסודה הלבנה הקמתן של מסעדות ובתי קפה, בידור ואטרקציות תיירותיות ומסחר בזיקה לתיירות – מועדון זמר, הופעות, ובילוי. רוחצים בים יקבלו גישה לרפסודה באמצעות מצופי גישה. גודלה של הרפסודה 1,070 מ"ר, כשהמעגנה תתפרש על שטח של 1,632 מ"ר ושטח נוסף של 3,698 מ"ר יוקצה כמאגר מים. הגדרה כזו מאפשרת הנחת מזחים צפים ועגינת סירות, עם זאת מציינת התכנית כי לא תותר הצבה ועגינה כזו בפאה הדרומית של הרפסודה. מה שכן, מתכנני הקניון המסחרי שיקום במקום מבקשים כי תותר להם הקמתה של מרפסת זיזית שתחדור לתחום שטח המעגנה, מה שיגדיל את שטח הרפסודה ויחייב אישור מתאים מעיריית אילת.


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת