לוח ערב ערב באילת

בכל יום שישי, עם עדכון תכני האתר, יפתחו 'הלוח הענק' וכן כל מודעות הדרושים והתיווכים, בגרסתם המלאה כפי שהתפרסמו בעיתון - חינם לכולם!