t ערב ערב באילת
מדיניות הפרטיות

חברת מערכת ערב ערב באילת (1984) בע"מ (להלן: "המערכת"), מתחייבת להתייחס במלוא הכבוד לפרטיותם של משתמשי המהדורה המקוונת שלה (להלן: "האתר), לרבות אתרים ודומיינים נלווים מבית ההוצאה לאור שלה, לרבות: yomyom.net ; buynsell.co.il ; superjobs.co.il ; seaoflove.co,il ודף פייסבוק עסקי (להלן: "האתרים"). לאחר שתקראו היטב את התנאים שלהלן, תלמדו אודות מדיניות הפרטיות באתרינו, כך תדעו כיצד נוהגת המערכת בפרטים שהנכם מעבירים לידיה, כיצד משתמשת המערכת במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתרים או הנאספים על ידה בעת השימוש בהם.

הרישום לשירותי האתרים:

כפי שתבחינו, חלק מהשירותים אותם מעניקים אתרי המערכת דורשים את הרשמת המשתמש. במסגרת ההרשמה נדרש המשתמש למסור מידע אישי, כגון שם, כתובת, אמצעי התקשרות ו/או כתובת אימייל, פרטי כרטיס אשראי ועוד. כאשר תתקלו בשדה שמילויו הינו חובה, יסומנו אלו במפורש. נדגיש כי ללא מסירת פרטים אלו לא תוכלו להירשם לשירותים הדורשים רישום. אנא שימו לב כי לכל שירות דרישות שונות של פרטי מילוי. כך למשל ישנם שירותים הדורשים אמצעי תשלום, מה שיחייבכם למלא את פרטי כרטיס האשראי שלכם.

מאגרי המידע:

המידע שתמסרו במהלך הרשמתכם לשירותי האתרים, יישמרו במאגר המידע של המערכת. אנו מוצאים לנכון להדגיש כי על פי החוק לא חלה על המשתמש כל חובה להעביר את פרטיו ואולם בהעדרם של אלו, לא ניתן יהיה לקבל את השירות המבוקש.

השימוש במידע:

במהלך השימוש באתרים, קיימת אפשרות כי יצטבר בידי המערכת מידע הנוגע לאופן השימוש שלכם באתרים. כן יכול וייצבר עליכם מידע לגבי נוהגיכם לגבי שירותים או מוצרים שרכשתם, או כאלו אותם ביקשתם למכור, וכן לגבי פרסומות שקראתם באתרים, או מידע אחר אליו נחשפתם במהלך השיטוט באתרים. מידע אחר שיכול וישמר נוגע לגבי עמודי האתרים בהם ביקרתם, הצעות ושירותים שעניינו אתכם, אמצעי התשלום בהם בחרתם להשתמש, מיקומו של המחשב ממנו גלשתם וכד' (להלן: "האינפורמציה"). המערכת שומרת מידעים אלו במאגריה, כאשר השימוש בהם ייעשה על ידה אך ורק בהתאם למדיניות הפרטיות שלהלן ו/או על פי הוראות כל דין

 

השימוש באינפורמציה זו, כמו גם בנתונים שתמסרו בעת תהליך ההרשמה לשירותים שונים באתרי המערכת, ייעשה אך ורק לפי מדיניות פרטיות שבמסמך זה  ו/או לפי הוראות כל דין - וזאת למטרות שלהלן:

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרי המערכת, ובכלל זה לייצר תכנים ושירותים חדשים בתאימות לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, כמו גם לשנות, להחליף, לתקן או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המערכת לשם כך יהא בעיקרו סטטיסטי, קרי: כזה שאינו מזהה את הגולש באופן אישי.
 • על מנת לאפשר לכם שימוש בשירותי האתרים השונים - למשל (אף שלא רק) פורומים, משחקים, הגרלות, מבצעים ופעילויות נוספות שיוצעו באתרי המערכת מעת לעת.
 • לרכישת שירותים ומוצרים שונים באתרי המערכת - לרבות פרסום של תכנים ומידע מאת הגולשים.
 • ליצירת/פתיחת אזורים אישיים באתרי המערכת, אותן יכול הגולש להתאים להעדפותיו.
 • המערכת תהא רשאית לשלוח מפעם לפעם בדוא"ל, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין מידע שהתקבל אצלה לשם משלוח מידיהם של מפרסמים ולקוחות שונים שלה. עם זאת נדגיש, כי תוכלו לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור בכל עת ובנוחות. לא פחות חשוב, אנו מתחייבים כי פרטים ונתונים שהושארו באתר לא יועברו למפרסמים.
 • לשם התאמת הפרסום שיוצג לעיני הגולש בעת ביקורו באתרי המערכת, לתחומי הענין של הגולשים. נדגיש, כי המידעים שישמשו את המערכת לשם כך לא יזהו את הגולשים אישית בכתובת או בשם.
 • לצורך תפעול תקין ופיתוח עתידי של אתרי המערכת. מידע לצורך כך לא יועבר לצדדים שלישיים, בכפוף לאמור במסמך זה כפי שיעודן מעת לעת. 
 • לשם יצירת קשר עם הגולשים/נרשמים בעת הצורך ו/או לשם מסירת מידע סטטיסטי וניתוחו לידי ובידי גורמים שלישיים, וזאת מבלי לחשוף מידע שיזהה את הגולשים אישית והכל לשם כל מטרה שהיא, המפורטת במסמך זה או במסמך תנאי השימוש המפורסם באתרי המערכת.

מסירת מידעים לצדדים שלישיים

המערכת מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של הגולשים והנרשמים והמידעים הללו הנאספים באתרים (ככל שהם מזהים אישית את הגולשים), אלא במקרים המפורטים לעיל:

 • במקרה של הפרה של תנאי מסמך זה, לרבות תנאי השימוש וההצטרפות לאתרי המערכת, ו/או איזה מהשירותים או התנאים המוצעים או נדרשים באתרים, או במידה ותבצעו באמצעותם, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין ולפסיקה, או ניסיון לבצע פעולות כאלה, שאז  תהא המערכת רשאית למסור מידעים שונים אודותיכם על פי הנדרש.
 • בעת רכישה של שירותם ותכנים המופיעים באתרי המערכת, ו/או בעת נטילת חלק בפעילויות תוכן של צדדים שלישיים, ו/או בפעילויות המשותפות למערכת ולצדדים שלישיים המוצגות באתרי המערכת: במקרים כאלה יועבר לצדדים אלו המידע הנדרש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן/פרסום הרלבנטית וכן שמירה קשר עם הגולשים/נרשמים.
 • אם יתקבל בידי המערכת צו שיפוטי המחייבה למסור פרטים כלשהם או מידעים כאלו ואחרים אודות הגולשים או גולש מסוים לרשות כלשהי ו/או צדדים שלישיים.
 • בכל מקרה בו תסבור המערכת, כי מסירת מידע כאמור נחוצה או תסייע על מנת למנוע או להקטין נזק חמור לגופם או לרכושם של הגולשים ו/או לגופם או לרכושם של צדדים שלישיים.
 • במקרה של הליכים משפטיים שיתקיימו בין מי מהגולשים למערכת, בין אם הנך, או אחרים, וזאת לשם בירור מלא של כל טענה, מענה, מחלוקת, דרישה, או תביעה
 • היה והמערכת תבחר להפריד את ניהול ו/או הבעלות על האתרים לתאגיד אחר וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר, או במקרה של מיזוג פעילות האתרים עם צדדים שלישיים, , תהא זו רשותה המלאה להעביר לכל תאגיד חדש או קיים שיוקם או ישמש לצורך כך העתק מהמידעים שנאגרו אצלה אודות הגולשים/משתמשים באתרים וכן כל מידע סטטיסטי המצוי בידיה, ובלבד שאותו תאגיד יחוייב בתנאיו של מסמך זה. 
 • המערכת תהא רשאית להעביר פרטים ומידעים שנאספו עקב השימוש שנעשה באתריה לחברות אחרות מקבוצתה, ובלבד שאלו תעשה בהם שימוש בהתאם לכל דין ובכפוף למסמך זה.

Cookies - עוגיות

המערכת מצהירה כי אתריה השונים עושים שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין. השימוש נעשה גם  במטרה לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות שימוש הגושים/משתמשים באתרים, ו/או לשם אימות פרטים, וזאת במטרה להתאימם על פי העדפותיהם האישיות של הגולשים/משתמשים וו/או לצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הנן קבצי טקסט הנוצרים על יד'י הדפדפן בו הנכם עושים שימוש, וזאת על פי פקודה ממחשבי yושרתי המערכת. חלקן של העוגיות פוקע כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח (Hard-Disk) שבמחשבכם. באם, למשל, הנכם משתמשים במערכת הפעלה מסוד 'חלונות', ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר ('מייקרוסופט'), תוכל למוצאם בספרית c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון לרבות פירוט הדפים בהם ביקר הגולש/משתמש, משך זמן השהות באתרים, מהיכן הגיעו הגולשים אל האתרים, מדורים ומידע שהנכם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתרים וכד'. אלו משמשים בין היתר על מנת לייתר את הצורך בהזנת פרטיכם האישיים בכל ביקור באתרים המחייבים רישום. נדגיש, כי המידעים שב- Cookies מוצפנים, והמערכת נוקטת צעדי זהירות על מנת להבטיח שמחשביה מסוגלים לפענח לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

במידה ואינכם מעוניינים לקבל Cookies, תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. לשם כך יהא עליכם להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ואולם דעו, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות שמציעים אתרי המערכת או אתרים אחרים קשורים. כמו כן, באפשרותכם למחוק את ה- Cookies במחשבכם בכל רגע נתון. אך מוצע שתעשו כן, רק במידה והנכם משוכנעים כי אין לכם כל רצון בהתאמה אישית של אתרי המערכת לצרכיכם. כמן שימו לב – מחיקת העוגיות תמחק גם את פרטי ההתקשרות (שם משתמש וסיסמה) שהכנסתם בעת רישומכם לאתר, שכן אחת מסגולותיהן היא שמירה על אלו. במידה ותבחרו למחוק את העוגיות, ודאו כי רשמתם פרטים אלו ודאגתם להצפינם במקום בטוח וזכיר.

שירותים של צדדים שלישיים

הגולשים/משתמשים באתרי המערכת מודעים לכך כי חלק מהשירותים המוצעים ואשר יוצעו בעתיד על ידי המערכת הינם שירותים המנוהלים ו/או ניתנים באמצעות ועל ידי שותפי תוכן ומסחר עמם חוברת המערכת בדרכים שונות. יכול ושירותים אלו יינתנו ממחשבי אותם גורמים ולא ממחשבי המערכת. במקרים כאלו יחולו על הנתונים שיאספו על ידי אותם גורמים, תנאי הפרטיות המופיעים באותם אתרים ולא של המערכת. לפיכך מומלץ לבדוק תנאים אלו בטרם כל התקשרות.

פרסומות של צדדים שלישיים

המערכת מצהירה כי יכול ותאפשר לתאגידים אחרים לנהל בעבורה את מערך הפרסום באתריה ו/או תשתמש במערכות כאלו מטעמם של תאגידים אחרים. במקרים כאלו יגיעו פרסומים אלו ממחשבי אותן חברות. לשם כך יוצבו עוגיות במחשביכם מאת אותן חברות שינהלו את השירות לצד משבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר (משואות הנן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, שמשובצים בדפי אינטרנט ותפקידם לעזור באיסוף נתונים ומידע אודות הצפייה והשימוש באתר). המידע הנאסף איננו מזהה אתכם כלל, אלא אך מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניכם לנושאים שיכול ויעניינכם. אנא שימו לב כי מאחר והשימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות שבמסמך זה, הרי שמומלץ לכם ללכת ולבדוק את מדיניות הפרטיות של אותם ספקים, באתריהם הנלווים (המופיעים באתריהם אליהם ניתן להגיע באמצעות לוגו לינק המוצב באתרים בדפי השימוש הרלוונטיים).

איסוף מידעים לצרכים סטטיסטיים

המערכת מצהירה כי היא נעזרת באתריה בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתריה כדוגמת google analytics. חברות אלו עיסוקן באיסוף וניתוח מידע אודות השימוש הנעשה על ידי הגולשים/משתמשים באתרים. כך למשל נמדדים מקורות הגישה מהם מגיעים המשתמשים, תדירות השימוש ועוד. מדובר במידע אשר במהותו הינו סטטיסטי והוא אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי. השימוש במידע זה הינו לצרכי מחקר, ניתוח ובקרה.

אבטחת מידע

המערכת הטמיעה באתריה מערכות ונהלים שמטרתם אבטחת מידע. יחד עם זאת ועל אף המאמצים הרבים הנעשים למניעת חדירות בלתי מורשות למערכות האתרים, חסימה מוחלטת אינה אפשרית. לפיכך המערכת אינה מתחייבת לחסינות מוחלטת של אתריה מפני פריצות או כניסה בלתי מורשית של גורמים עוינים.

הזכות לעיין במידע שמבמאגר

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- ("החוק")1981, קובע כי: "כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות".
כמו כן, באם המידע שבמאגרי האתרים ישמש לשם פניה אישית אל מי מהגולשים/משתמשים, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז הנכם זכאים על-פי החוק, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. המערכת מצדה תמחק במקרה כזה מידע הנדרש לה אך לשם פניה אל הגולשים/משתמשים בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הנדרש למערכת לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו בידי המשתמשים/גולשים באתריה ימשיך וישמר אצלה על-פי כל דין, ועם זאת, לא ישמש לצורך פניות נוספות אל הגולש/משתמש. באם בתוך 30 יום לא תקבלו הודעה כי המידע שהתבקשה המערכת למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיו זכאים לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, וזאת על מנת שיורה למערכת לפעול כאמור.

שינויים עתידיים במדיניות הפרטיות

המערכת שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שבמסמך זה. באם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שנמסר מעם הגולשים/משתמשים, תתפרסם על-כך הודעה בעמוד הראשי של האתרים.