מלון שלום אילת לא יקבל מענק קורונה עבור יולי אוגוסט 2020

מאת: רותם נועם ● צילום: גוגל ● 4/6/2021 09:44 ● ערב ערב 3020
ועדת הערר לענייני קורונה, דחתה השבוע את ערר חברת מלון שלום (אילת), נגד החלטת רשות המסים, שקבעה כי החברה אינה זכאית למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים יולי אוגוסט 2020 ● ''הפסקת הפעילות במלון באילת לא נבעה מהתפשטות נגיף הקורונה אלא מהחלטה עסקית שקדמה לכך'', נקבע ● הוועדה אף חייבה את החברה בהוצאות לאחר שמצאה כי החברה: ''ניצלה לרעה את שליטתה במידע והסתירה אותו במכוון, תוך ניסיון להשיג מענק שאינו מגיע לה''
מלון שלום אילת לא יקבל מענק קורונה עבור יולי אוגוסט 2020
החברה לא ויתרה על דמי שכירות באילת, אלא שאלו הופחתו בהתאם להוראות החוזה. המלון שבבעלות החברה באילת. מלון שלום כיום PALM