שיא באחוז הזכאים לבגרות באילת

מאת: רותם נועם ● צילום: אילוסטרציה ● 6/10/2021 20:46 ● ערב ערב 3037
בשורות נפלאות למערכת החינוך באילת עם פרסום נתוני התמונה החינוכית של משרד החינוך לשנת תש''פ ● אחוז הזכאים לבגרות הגיע לשיא של 70.2% ● ואף שעדיין יש לאן לשאוף והציון עודנו נמוך מהממוצע הארצי, רושמת אילת שיפור מגמה מרשים בפרמטרים נוספים, ביניהם בנתוני הזכאות לבגרות מצטיינת, בשיעור ההתמדה (מעל הממוצע הארצי) ואף רושמת ירידה קלה באחוז הנושרים ● ח''ח מיוחד מגיע לעוסקים בזכאות להסמכה טכנולוגית, כאן עברה אילת לראשונה את הממוצע הארצי עם שיפור מרשים מתשע''ט
שיא באחוז הזכאים לבגרות באילת
עדיין ישנם פערי מימון בין תלמידים במגזרים השונים של החינוך באילת
תגיות:

להלן נתוני התמונה החינוכית של מערכת החינוך באילת לשנת תש"פ, כפי שפורסמו השבוע באתר שקיפות בחינוך של משרד החינוך:


זכאות לבגרות: 70.2% מקרב הלומדים באילת היו זכאים בתש"פ לבגרות (70% מקרב הגרים ברשות), זאת לעומת ממוצע ארצי גבוה יותר שעומד על 73.4%, עם זאת המדובר בשיפור משמעותי מבחינת מערכת החינוך באילת שנתוני הזכאות לבגרות שלה בשנת תשע"ט עמדו על 65.4% בלבד, ובתשע"ח על 69.9%. למעשה, המדובר בציון הגבוה ביותר לו זכתה מערכת החינוך באילת בשבע השנים האחרונות, מאז החלו נמדדים נתוני התמונה החינוכית ברשויות.

גם בנתוני הזכאות לבגרות מצטיינת רושמת אילת שיפור משמעותי כשהיא עולה מ-3.1% בתשע"ט ל-5.3% בתש"פ, זאת לעומת 3.3% בתשע"ח (ובמצטבר עם אחוזי הבגרות הרגילה - 75.5% זכאות לבגרות). גם כאן המדובר באחוז הגבוה ביותר שהשיגה מערכת החינוך בעיר בשבע השנים האחרונות, וזאת אף שעדיין המדובר בציון הנמוך משמעותית מהממוצע הארצי שעמד בתש"פ על 10.8%.

התמדה: 88% באילת בתש"פ, זאת לעומת ממוצע ארצי של 80.2%, המדובר בעליה לעומת תשע"ט, אז עמד ציון ההתמדה באילת על 86.5% עם זאת זוהי עדיין תוצאה נמוכה משנת תשע"ח, אז עמד הציון על 89.7%.

נשירה: 0.7% מקרב הלומדים ברשות ו-0.8% מקרב הגרים ברשות, זאת כאשר הממוצע הארצי נמוך יותר ועומד על 0.6% בלבד. עם זאת המדובר בשיפור משמעותי לעומת תשע"ט אז עמד ציון הנשירה של אילת על 1.2%, ושנה קודם לכן בתשע"ח על 1%.

טוהר הבחינות: בעוד שהממוצע הארצי של מחברות בחינה פסולות עומד על 1%, יכולים תלמידי אילת ליהנות מציון נמוך במיוחד של 0.3% מחברות פסולות, ירידה של 0.1% לעומת תשע"ט (0.4%), אך אחוז זהה לזה שהתקבל בתשע"ח. 
בשקלול דיפרנציאלי ירד בתש"פ ציון טוהר הבחינות של אילת מ-0.7% בתשע"ט (ו8-0.5% בתשע"ח) ל-0%, זאת בעוד הממוצע הארצי גבוה יותר ועומד על 0.9%.

לתעודת בגרות הכוללת אנגלית 4 יח"ל, היו זכאים באילת בתשP 21.2% (19.5% בתשע"ט ו-21.8% בתשע"ח) – כשהממוצע הארצי דומה ועומד על 22.3%.

לתעודת בגרות הכוללת אנגלית 5 יח"ל היו זכאים באילת 44.1%, עליה מ-41.4% בתשע"ט ו-42.3% בתשע"ח. זאת כשהממוצע הארצי נמוך יותר ועומד על 41.5%.

לתעודת בגרות הכוללת מתמטיקה 4 יח"ל היו זכאים באילת בתש"פ 14.2%, לעומת 11.6% בתשע"ט ו-10.3% בתש"ח. זאת כשהממוצע הארצי עומד על 20.1%.

לתעודת בגרות הכוללת מתמטיקה 5 יח"ל היו זכאים בתש"פ באילת 8.4%, ירידה לעומת תשע"ט, אז היו זכאים לה באילת 8.8%, ובתשע"ח 8.5%. זאת כאשר הממוצע הארצי השנה עמד על 15.6%.

לזכאות להסמכה טכנולוגית היו זכאים באילת בתש"פ 62.8%, לעומת ממוצע ארצי של 65.1%, הציון של אילת אמנם עודנו נמוך מהממוצע הארצי, אך מבחינת אילת גם בסעיף זה נרשמה עליה משמעותית לעומת 53.1% בתשע"ט ו-37.2% בתשע"ח.

לזכאות להסמכה טכנולוגית מצטיינת עם 5 יח"ל במתמטיקה ואנגלית, היו זכאים בתש"פם באילת 7%, לעומת ממוצע ארצי באותה שנה של 10.5%, גם כאן שיפרה אילת משמעותית את נתוניה לעומת תשע"ט (4.8%) ותשע"ח (4.7%).

לזכאות להסמכה טכנולוגית המאפשרת קבלה ללימודי טכנאים והנדסאים היו זכאים בתש"פ באילת 51.1%, לעומת ממוצע ארצי של 49.3%. גם כאן זינקה אילת לעומת תשע"ט (40.1%) ותשע"חל (29.8%).


 

כמה כסף מושקע בתלמיד אילת

 


תקציב החינוך של אילת בתש"פ עמד על 307.77 מיליון שקל, כשמתוכו עמד שכר המורים באילת על 236.66 מיליון שקל ויתר התקציב – 71.10 מיליון שקל, יצא על תשלום עבור גני ילדים (14.1 מיליון), הסעות, פנימיות, מכינות, ומרכזי נוער וכן בעבור הוצאות אחזקה וחומרים ועוד. 
עלות כתה ביסודי באילת עמדה על כ-450 אלף שקל בתש"פ, עלות תלמיד ביסודי 18 אלף, ממוצע תלמידים בכיתה רגילה ביסודי עמד על 26.2.
עלות כיתה בחטיבת הביניים באילת בתש"פ עמדה על 647 אלף שקל, עלותו של תלמיד בחטיבת הביניים עמדה על 23.7 אלף וממוצע התלמידים בכתה בחטיבות הביניים עמד עלך 29.7 תלמידים בכיתה רגילה. 
עלות תלמיד בחטיבה העליונה עמדה על 36.5 אלף, וממוצע התלמידים בכיתה כזו עמד על 22. 
יצוין כי השוואת עלות התלמיד באילת לעומת עלות הממוצעת ברמת המחוז וברמה הארצית מלמדת כי אילת (23.4) ממוקמת מעל הממוצע הארצי (19.7)) ואף מעל הממוצע של מחוז דרום (21.6).
עם זאת, ישנם פערי מימון בין תלמידים במגזרים השונים של החינוך באילת. כך למשל מתוקצב תלמיד אילתי בחינוך החרדי ב-17.4 אלף בתש"פ, בעוד שתלמיד בחינוך הממלכתי תוקצב ב-23.3 אלף ותלמיד בחינוך הממלכתי דתי תוקצב ב-26.5 אלף שקל. מגמה זו נמשכת שנים לאחור ועדיין, ניתן לראות כי בשבע השנים האחרונות עלתה ההשקעה בתלמידי העיר ממוצע של 17.6 אלף בכל המגזרים בשנת תשע"ד (2014) לממוצע כלל מגזרי של 22 אלף בתש"פ.


 

מערכת החינוך של אילת במספרים

 

שם הרשות: אילת


סמל הרשות: 26005
תלמידים הלומדים ברשות: 8,672
תלמידי י"ב הלומדים ברשות: 644
תלמידי י'-י"ב הלומדים ברשות: 1,921
תלמידים המתגוררים ברשות: 9,179
תלמידי י'-י"ב המתגוררים ברשות: 2,068
מחוז חינוך גאוגרפי: דרום
מס' תושבים ברשות: 41,835
בתי- ספר בהם י- י"ב : 7
אשכול סוציו-אקונומי: 6
תקציב משרד החינוך פר תלמיד: 23,464
אחוז התלמידים בחינוך הטכנולוגי: 34.6%
אחוז מורים בעלי תואר שני ומעלה: 42.09%
בתש"פ לא נבנו באילת כתות חדשות

 

בתי ספר


מספר מוסדות: 22
מספר תלמידים: 8,672
מספר עובדי הוראה: 872
מספר כיתות: 365
ממוצע תלמידים בכיתה: 25.7
עלות ממוצעת לתלמיד: 23,464
ממוצע טיפוח לומדים: 8.31

 

גני ילדים


מספר מוסדות: 95
מספר תלמידים: 2,573
מספר עובדי הוראה: 127
מספר כיתות: 95
ממוצע תלמידים בכיתה: 30.1
עלות ממוצעת לתלמיד: 16,373

באילת 707 מורות ורק 165 מורים, יש בה 127 גננות ואפס גננים, לומדים בה 4,521 תלמידים ו-4,151 תלמידות ובגני הילדים תמצאו 1,361 בנים ו-1,212 בנות.


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת