בחבל אילות טוענים כי לא התקבלו כספים מעיריית אילת בגין העסקת מאיר יצחק הלוי אך המסמכים מוכיחים כי אלו נדרשו

מאת: רותם נועם ● 17/11/2023 05:16 ● ערב ערב 3146
למרות התנגדות שהעביר מאיר יצחק לוי לחשיפת הסכם העסקתו כיועץ לפרויקטים שונים עבור חבל אילות, הודיעה השבוע המועצה האזורית כי דחתה את התנגדותו וכי תעביר לידי 'ערב ערב' את הסכם העסקתו וכן חשבוניות המעידות על תשלומים שהועברו לו, במסגרת בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש העיתון ● המסמכים צפויים להיות מועברים ב-26.12, ככל שיצחק הלוי ייבחר שלא לעתור כנגד ההחלטה ● עוד טוענים בחבל אילות, כי לא הוצאו חשבוניות לתשלום לעיריית אילת בגין חלקה במימון עלות הייעוץ של יצחק הלוי, אך 'ערב ערב' חושף השבוע כי דרישות תשלום יצאו מול חשבוניות שהוציא יצחק הלוי לחבל אילות ● ואם לא די בכך, הרי שבמועצה מודים כי למרות החלטת המליאה מחודש מרץ, לפיה אמור להיחתם הסכם החלפת שטחים חדש שיאפשר את העברת שטח המרכז לעיריית אילת, הרי שהסכם כזה טרם נחתם וכן כי: ''התוכנית טרם יצאה לפועל'' ● ומה באשר להסכם חילופי השטחים ההיסטורי מ-2005 אותו דרשנו לקבל? בחבל אילות טוענים שפשוט אין להם עותק ממנו כי ''הוא התיישן''
בחבל אילות טוענים כי לא התקבלו  כספים מעיריית אילת בגין העסקת  מאיר יצחק הלוי אך המסמכים  מוכיחים כי אלו נדרשו
שכר ייעוץ מתחילת השנה בסכום של 100 אלף שקל.מאיר יצחק הלוי