הוועדה המחוזית נזפה בעיריית אילת על סירובה לפתח חניה תת קרקעית בחוף הצפוני

מאת: רותם נועם ● צילום: גוגל ● 6/7/2023 18:04 ● ערב ערב 3127
בעיריית אילת חזרו בהם מההחלטה שהכפיפה את הגדלת מלון לאונרדו פלאז'ה לבניית חניון תת קרקעי בשטח צמוד על חשבון המלון וזאת למרות שהמלון ביקש לקחת על עצמו את מימון הפרויקט ● בעירייה טוענים: ''אנחנו לא בעלי הקרקע'' וכי: ''החלטת הוועדה המקומית בעירייה, נעשתה שלא על פי דין'' ● אבל בוועדה המחוזית מצאו כי מי שאשמה באי הפקעת הקרקע מאז 1988 היא העירייה ● ולפיכך, אישרו את תוספת החדרים ושטחי המסחר בטיילת, מבלי לחייב את המלון בשדרוג החניון ● המשמעות, המחסור בחניות באזור המלונות צפוי לגדול משמעותית
הוועדה המחוזית נזפה  בעיריית אילת על סירובה לפתח  חניה תת קרקעית בחוף הצפוני
מאות חדרי מלון יתווספו, אך לעיריית אילת ''אין כל תכנית לתת מענה לצרכי החניה בסביבת המגרש''. חניון לאונרדו פלאז'ה

את בעיות החניה הקשות המאפיינות את אילת, במיוחד בחודשי הקיץ ובעיקר באזור המלונות מכירים כולם ולא מהיום. מאז סגירתם של שדה דב ושל שדה התעופה באילת, גברה תנועת הרכבים לעיר, ועמה גברה גם מצוקת החניה. אלא שמדיניות עיריית אילת בתחום החניה כיום היא שלא לאפשר הגדלת תקני חניה ואף להקטינם. כעת, מתפרסמת החלטה של ועדת משנה סטטוטורית במחוז דרום של מינהל התכנון, ממנה עולה כי עיריית אילת מסרבת כבר שנים ארוכות לפתח את החניון הצמוד למלון לאונרדו פלא'ה ולהפכו לחניון תת קרקעי.

 

העירייה עושה 180 מעלות


מלון לאונרדו פלאז'ה מבקש כבר חמש שנים להוסיף לעצמו חדרים וקומות, כך שיעמוד על 300 חדרים וכן לפתוח טיילת מסחרית לכיוון הטיילת. בשנת 2019 אושרה התוכנית בוועדה המקומית בעיריית אילת, תוך קביעה כי שטחי החניה עבור השטחים המסחריים החדשים יהיו במגרש הצמוד למלון המיועד לחניון ציבורי. החלטה זו התנתה את מתן היתר הבניה בהקמת החניון הציבורי, אלא שבאפריל השנה, ביקשה לפתע עיריית אילת לתקן את התוכנית ולהסיר ממנה את נושא החנייה, וזאת  בשל מה שהם כינו "שגגה שנפלה בעת קביעת הסעיף בתקנון". בעירייה הסבירו את הדרישה בכך ש: "מגרש החנייה הציבורי אינו בבעלות הרשות המקומית" וכן נימקו כי עצם קביעת ההתניה בנוגע לחניון, שהעבירה את נטל בנייתו למלון, "נעשתה שלא בנוהל הרגיל של הדברים, וכמתחייב על פי דין". 
אלא שעלות הקמת החניון החדש לא היתה אמורה ליפול על כתפי העירייה, שכן המלון ביקש לקחת על עצמו במסגרת תקני החנייה הנוספים שנדרשו ממנו , לממן גם את עלות החניון התת קרקעי. אלא שמי שטרפדה את המהלך, בסופו של דבר, היתה, כאמור, עיריית אילת שסירבה. 

 

"המצב שנוצר הוא עגום ביותר"


בהחלטתה מה-26.6, קבעה לפיכך הועדה כי אין להעניש את היזם בשל חטאי העירייה ולפיכך אושרה בקשתו, מבלי שהוא יצטרך לעמוד בדרישה להוספת תקני חניה במקום.  
"הוועדה לאחר ששמעה את נציגי מגישת התכנית...סבורה כי המצב שנוצר הוא עגום ביותר. לוועדה לא ניתן הסבר מניח את הדעת מדוע עיריית אילת לא הפקיעה עד היום (משנץ 1988) את מגרש החניה בתא שטח מס' 200ובפרט לאחר אישורה של התכנית הקודמת בשנת 2019 , אשר חייבה הקמת קומת חניון תת קרקעית בתא שטח זה. זאת ועוד, הוועדה מדגישה כי התנאי בתכנית המאושרת, לפיו הקמת קומת חניון תת קרקעית היא תנאי להקמת החזית המסחרית, לא קבע שמגישת התכנית היא זו שתקים את קומת החניון התת-קרקעית והקמת החניון על ידי עיריית אילת אף היא הייתה יכולה להוות מענה למילוי התנאי. מהדברים ששמענו מנציג עיריית אילת התרשמנו כי לעיריית אין כל תכנית קונקרטית להקמת חניון ציבורי באזור זה מכח קרן החניה וכי למעשה אין בכוונתה בטווח הנראה לעין לתת מענה לצרכי החניה בסביבת המגרש. לדעת הוועדה מצב דברים זה מצער עד מאד וטוב הייתה עושה עיריית אילת אם הייתה מנצלת את התנאי שבתכנית ואת תוספת הזכויות להקמת חניון תת-קרקעי בתא שטח 200  בין בעצמה ובין באמצעות הצעת מגיש התכנית, עליה חזר בדיון בפנינו, להקים חניון ציבורי שיעמוד לרשותה". 
עוד הוסיפה הועדה: "במצב דברים מצער זה, שהאחריות היא על עיריית אילת, הוועדה סבורה כי אין מקום להעניש את היזם. הוועדה התרשמה כי אכן נדרש שדרוג למלון ובכוונת היזם לבצעו בהינף אחד עם הקמת השטחים המסחריים הנוספים לאורך הטיילת שאושרו ב 2019- . הוועדה סבורה כי מדובר בעבודות משמעותיות שיש בהן תרומה חיובית ביותר לפיתוחו של מרחב הטיילת והחוף הצפוני. לכן, הוועדה מחליטה להפקיד את התכנית, תוך ניתוק החיוב בהקמת חניון תת קרקעי במגרש החניה הציבורי הגובל." לאור כך קבעה הועדה כי תקן החניה שיחול על המקום יהיה זהה לזה שניתן בעת מועד קבלת ההיתר. הועדה אף התנתה את האישור באישורה של הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו"ף).
602-1094846


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת