סבלנותם של זוכי מכרזי פארק הטרמינל פוקעת והם מאיימים לתבוע את עיריית אילת

מאת: רותם נועם ● 29/7/2022 06:20 ● ערב ערב 3079
זוכי מכרזי פארק הטרמינל הוציאו השבוע מכתב התראה לעיריית אילת וחכ''א לאור העיכוב בעבודות בשטח הפארק ● הזוכים, הטוענים לנזקים הנגרמים להם בשל העיכוב, מאיימים כי באם לא תקודמנה העבודות מידית, יבקשו לאכוף את מימוש זכויותיהם ולקבל פיצוי מלא על נזקיהם ● אלא שבינתיים העבודות בשטח נעצרו עד להשלמת קבלת היתרי הבניה ממינהל מקרקעי ישראל, מה שמונע ממועצת העירייה לאשר את הפרויקט ● ויו''ר וועדת ביקורת בעירייה, חבר המועצה יניב חנו, טוען כי חכ''א כלל לא היתה מוסמכת לפרסם את המכרזים בשמה של עיריית אילת ודורש לבטלם ● חכ''א: ''אנו מאמינים, שמועצת העיר אילת וחבריה יאשרו בחגיגיות מגה פרויקט שכזה“
סבלנותם של זוכי מכרזי פארק  הטרמינל פוקעת והם מאיימים  לתבוע את עיריית אילת
הזוכים ייהנו מתעריפי ארנונה נמוכים ב-40%-70%

עשרה זוכים במכרזי פארק הטרמינל בשטח השדה המפונה באילת, פנו השבוע (24.7) במכתב התראה לעיריית אילת וחכ"א, ובו הם דורשים כי אישור העבודות בשטח יובא במיידית לאישורה של מועצת העירייה, שאם לא כן, ינקטו כנגד העירייה בצעדים משפטיים על מנת לכפות עליה לממש את זכויותיהם על פי המכרזים בהם זכו וכן יתבעו ממנה כל נזק שנגרם להם בשל העיכוב הנמשך לטענתנם מזה כשלוש שנים.

 

הזוכים עומדים בפני שוקת שבורה


במכתב, עליו חתום בא כוחם עו"ד יורם זמיר, נחשפים לראשונה הזוכים במכרזי האטרקציות, ובהם שמות מוכרים (ראו בוקסה), הטוענים כעת כי עצירת עבודות הפיתוח בשטח השדה מהוות הפרה של התחייבויות העירייה וחכ"א במסמכי המכרזים בהם זכו במהלך השנים 2019-2022.
לטענת הזוכים, ההשתתפות במכרזים היתה כרוכה בהשקעה של משאבי זמן וכסף ניכרים מצד המתמודדים, ובמיוחד בכל הנוגע למכרז פארק האטרקציות.
הזוכים מצדם ציפו כי ייחתם מולם חוזה במהירות האפשרית מרגע שזכו, וזאת לאור כך שמלכתחילה המדובר היה בשטח שהוענק לעירייה בשימוש חורג זמני לתקופה בת שמונה שנים, עם אופציה להארכה לשלוש נוספות. תקופה ממנה כבר  נחתכו שלוש שנים בחסות משבר הקורונה. 
אלא שכעת, מתברר כי עצירת העבודות בשטח השדה נעשתה לאור ייעוץ משפטי לעירייה לפיו ההתקשרות עם הזוכים מצריכה אישור של מליאת מועצת העירייה ברוב חבריה וזאת, לטענתם אינה מכונסת. הזוכים טוענים כי פרשנות זו של הייעוץ המשפטי שגויה, שכן לדידם אישור המועצה נדרש רק מקום בו מדובר בעסקאות שכירות שתקופתן עולה על חמש שנים, שעה שבמקרה נדון המדובר בעסקאות של מתן רשות לשימוש במקרקעין המקנים להם מעמד של ברי רשות בלבד. עוד הם מזכירים כי גם בתנאי המכרז לא נקבע כי ההתקשרות עמם טעונה אישור של מועצת העירייה. 
לאור פרק הזמן שהוקצה מלכתחילה להפעלת הפארק, טוענים הזוכים כי: "כל גריעה מפרק הזמן הזה על דרך של שחיית ההתקשרות, מערערת את הכדאיות הכלכלית שבהקמת האטרקציות ואפשר שאפילו את היתכנותן העסקית", נכתב. "כל דחייה משמעה נזק כספי ישיר ומידי למרשיי". כאמור מאיימים הזוכים לנקוט בהליכים משפטיים כנגד העירייה אם זו לא תמהר להביא את המכרזים לאישור המועצה וכן לתבוע ממנה את נזקיהם.

 

יניב חנו עוצר את העבודות בשטח השדה


מה שהמכתב אינו מזכיר, הוא את הסיבה בעטיה לא מכונסת ישיבת המועצה האמורה, והנוגעת למכתב האזהרה שהוציא חבר המועצה ויו"ר וועדת הביקורת בעירייה, יניב חנו, לעירית אילת ולחכ"א, בפברואר השנה, ובו דרש לעצור לאלתר את כל המכרזים בשטח השדה המפונה, וזאת בטענה כי חכ"א אינה מוסמכת לפרסם מכרזים עבור עיריית אילת, שהיא בעלת ההרשאה לשימוש בקרקע מטעם המינהל. 
בהמשך, עצר חנו בחודש מאי השנה את כל עבודות הפיתוח הנעשות בשטח השדה, לאחר שהתריע כי העירייה פועלת בשטח מבלי שקיבלה היתרי בניה כחוק מהמינהל ואף הראה כי זו טרם חתמה על הסכם ההרשאה מול המינהל.
עצירת העבודות בחודש מאי, הכניסה את חכ"א ועיריית אילת למצב רגיש מול הזוכים וזאת מאחר ובמסמכי ההבהרה שפורסמו למכרז, התחייבה חכ"א כי פארק הטרמינל יחל לפעול בסוף 2022. נכון לרגע זה אין צפי לסיום עבודות, כל שכן להקמתן של האטרקציות, שחלקן עושות דרכן לישראל בימים אלו מחו"ל, לאחר שהושקעו בהן מיליוני שקלים (רוב האטרקציות, עם זאת, אינן כה יקרות להקמה). כבר ב-14.7 פרסמנו ב'ערב ערב באילת' כי המשמעות היא, שחכ"א חשופה לתביעות של מיליונים מצד הזוכים, בשל אי עמידה בזמנים, ובכך שגרמה להם להפסדים בהשקעות שביצעו בהערכות לקראת המכרז. 11 יום לאחר הפרסום, התקבל במשרדי העירייה וחכ"א מכתבם של בא כוחם של הזוכים.

 

העירייה החלה בעבודות טרם קבלת היתרי בנייה. שטח השדה המפונה באילת

 

מאיר יצחק הלוי הזהיר עוד ב-2019


ההנחה היא כי חתימת ההסכם מול רשות מקרקעי ישראל אכן תבוצע בסופו של דבר, שכן גם במינהל רוצים לראות את פיתוח הקרקע מגיע לסיומו, ואולם הולך ומתרחק הסיכוי לראות את המקום עומד על תילו ופועל עוד טרם מועד הבחירות באוקטובר 2023, כפי שקיווה ראש העירייה אלי לנקרי, ובכל מקרה, יש מקום לביקורת על כך שחכ"א החלה בבניית השטח טרם התקבלו היתרי הבניה מהמינהל. ועם זאת, היה ותתקבל טענתו של יניב חנו לפיה לא היתה חכ"א מוסמכת להתקשר בשם עיריית אילת במכרזים מלכתחילה, דבר שיוביל לביטולם ולפרסומם מחדש, כי אז אכן תקלע העירייה למצב משפטי רגיש מול הזוכים, ובמיוחד לו לא תוארך תקופת השימוש הזמני החורג בשטח בוועדה המחוזית (שכבר דחתה בעבר את בקשת העירייה למתן אישור זמני לעשר שנים והסתפקה כאמור בשמונה שנים בלבד).
מי שהיה ער לסכנה הזו, עוד לפני פינוי השדה, היה יוזם המהלך, ראש העירייה הקודם, מאיר יצחק הלוי, שהתבטא בישיבת מועצה שאישרה את הגשת הבקשה לשימושים הזמניים החורגים בחודש פברואר 2019, כשהביע את חששו: "החלום הרע מבחינתי זה שאנחנו נעמוד מול חור שחור בטבורה של העיר, אנחנו רוצים לצאת לעבודה במינימום זמן", אמר אז, נבואה שנכון להיום הגשימה עצמה.
בעירייה אמנם כבר הגישו בקשה להארכה לשלוש שנים נוספות על רקע הקורונה, ולצדה בקשה נוספת להארכת השימושים הזמניים בשמונה שנים נוספות, כך שבסיכומו של דבר, אם תאושר הבקשה, ייהנו בעלי האטרקציות ודוכני המזון בפארק מאופציה לזיכיון ללא פחות מאשר 16 שנה!, אך גם בעירייה ובחכ"א יודעים כי בקשה כזו חורגת בהרבה מהרציונל לפיו מוגבלים היתרים לשימושים זמניים, בשטח המיועד בסופו של יום לבניה ופיתוח מלונאי, מסחרי ונדל"ני, כך שכלל לא בטוח כי הבקשה תאושר על כפל הזמן המבוקש.

 

תגובת חכ"א


"לקראת פינוי שדה התעופה מפעילותו האווירית , קידמה הנהלת העיריה באמצעות החברה הכלכלית תכנית בניין עיר לשימושים זמניים ( לתקופה של 8 שנים עם אופציה להארכה ב 3 שנים נוספות ). התכנית קיבלה תוקף בחודש פברואר 2020 ומעניקה הרשאת שימוש לפיתוח והקמה של מתחמי אטרקציות נופש ופנאי . 
זאת ועוד , משרד האוצר אישר והעביר תקציב ייחודי לעבודות פיתוח הפארק בהיקף של 50 מילש"ח  בהרשאות ותקציבים אשר הועברו ישירות לחברה הכלכלית , אשר אמונה על ביצוע כלל עבודות הפיתוח בפארק ( עבודות שצפויות להסתיים לקראת חודש אפריל 2023 ) .
לצד ההשקעות הציבוריות , פרסמה החברה מכרזים שונים , בהם זכו קבוצות יזמים מגוונת ואשר ברובם המכריע הינם תושבי אילת. תכניות הפארק אושרה כמתחייב ע"י הנהלת העירייה .
לשמחתנו , למרות פרסום המכרזים , חלקם בשיא תקופת הקורונה , זכינו להצלחה הרבה מעבר למצופה  כאשר כ -  75% מהיזמים שנבחרו במכרזים הינם יזמים תושבי אילת . זוהי הזדמנות נפלאה לומר תודה גדולה לכלל היזמים הזוכים ( תושבי אילת , תושבי המרכז ותושבי חו"ל ), על הבעת אמון במיזם ובעיר אילת.
כלל ההליכים לוו ע"י מיטב אנשי המקצוע בתחומי הכלכלה , השמאות , התיירות  והטיפול המשפטי והכל נעשה בשקיפות מלאה , ומרבית המכרזים שודרו בשידור ישיר באתר החברה.
מדובר במיזם ייחודי וחסר תקדים בארץ , שכולנו נתמלא גאווה כאשר ייפתח לשימוש ציבור תושבי אילת ואורחיה במחצית הראשונה של 2023 . הפארק מהווה פרויקט דגל בעיר אילת  ומביא לידי ביטוי נקודת מפנה היסטורית בחיי העיר אילת. 
ממש בקרוב יוסרו כל הגדרות המקיפות את השטח , וכולנו נפגש  בפארק פתוח וירוק , בסטנדרטים גבוהים ביותר , לצד תוכן משמעותי של - אטרקציות, פעילות תרבות , מתחם כנסים ואירועים , שוק מזון ועוד . אנו מאמינים, שמועצת העיר אילת וחבריה יאשרו בחגיגיות מגה פרויקט שכזה, העתיד לשדרג את המוצר התיירותי בעיר אילת ואשר יוסיף מאות רבות של מקומות עבודה. ניפגש בפתיחת הפארק. 


 

הצ'ופר שבעירייה מסדרים לזוכים


כפי שחשף 'ערב ערב באילת', בישיבת מועצת העירייה שנערכה בתחילת חודש יולי, אישרו חברי מועצת העירייה את צו הארנונה של אילת לשנת 2023, הכולל לראשונה, החלת ארנונה על שטח השדה המפונה, שיסומן מעתה כאזור 4 החדש. במסגרת הצו, אישרה המועצה לזוכי מכרזי האטרקציות ארנונה בסך של 73.78 שקל למ"ר. סכום הנמוך מזה שמשלמים מחסנים בעיר (78 שקל למ"ר) או בתי מלאכה (79.58 שקל למ"ר). החרגה זו בוצעה למרות שבאזור 3 (שתעריפיו הוחלו על אזור 4), קיים סיווג לאטרקציות שהנו הזול ביותר כיום ועומד על 197.27 שקל למ"ר. אך לשם ההשוואה, עומד תעריף אטרקציות באזור הטיילת (2) על 292.45 שקל למ"ר ובאזור 1 ו-5 על 221.59 שקל למ"ר. המדובר בהנחות ממוצעות של 68.68% לעומת מה שמשלמים כיום בעלי אטרקציות אחרים באילת.
מי שעוד ייהנו מתעריפים נמוכים הם זוכי מכרז שוק האוכל בשטח הפארק, שיחויבו לפי תעריף של 197.27 שקל למ"ר  זאת בשעה שמזנונים, מסעדות, בארים ומועדונים הממוקמים באזור העיר (3) - ממש כפי שהוגדר שטח פארק הטרמינל - יחויבו ב-2023 בתעריף של 312.68 שקל למ"ר, כלומר הטבה בשווי 36.6% בתעריף הארנונה של שירותי ההסעדה בפארק הטרמינל.
בהסבירו את התעריפים שהועלו להצבעה ועברו פה אחד, הסביר ראש העירייה אלי לנקרי כי אלו נקבעו משום "שלא יודעים מה יקרה במקום", האם יצליח אם לאו. בעירייה גם מקווים כי אישור אזור הגביה החדש בשטח השדה וההכנסות הצפויות ממנו, יאפשר להם לקבל את אישור משרד הפנים להוזלת תעריפי הארנונה במרכז התיירות, המסומן כיום כאזור 2 (תיירות), באמצעות שינוי סיווגו לאזור 3 (העיר). החלטות אלה טעונות, עם זאת, אישור של משרד הפנים בטרם תוכלנה להיכנס לתוקף.


 

ואלו שמות הזוכים במכרזי האטרקציות בשטח השדה באילת


שלומי עמר  -  כפר גלישה
יוסי בלישה - אופק רכבות
ניר שחם - מציאות מדומה
ברוך קבלו, אביטל ששון ורפי ביטון - איריא אילת בע"מ
אופק אלימלך, הדס מילוא וניצן גולדקרנץ - שוט וסע בע"מ
שניר אזולאי  - גל במדבר בע"מ
אמיר רוזנס - מטווח קומנדו אילת
רו"ח גיא מלר ואושרי גבאי - ליאו אקספו אילת המרכז לתערוכות וכנסים בע"מ
משה מרציאנו ושמעון לוי - סטאר גיימס מ.ש.א בע"מ
איציק פרץ - באמפר קאר אילת


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש