סבלנותם של זוכי מכרזי פארק הטרמינל פוקעת והם מאיימים לתבוע את עיריית אילת

מאת: רותם נועם ● 29/7/2022 06:20 ● ערב ערב 3079
זוכי מכרזי פארק הטרמינל הוציאו השבוע מכתב התראה לעיריית אילת וחכ''א לאור העיכוב בעבודות בשטח הפארק ● הזוכים, הטוענים לנזקים הנגרמים להם בשל העיכוב, מאיימים כי באם לא תקודמנה העבודות מידית, יבקשו לאכוף את מימוש זכויותיהם ולקבל פיצוי מלא על נזקיהם ● אלא שבינתיים העבודות בשטח נעצרו עד להשלמת קבלת היתרי הבניה ממינהל מקרקעי ישראל, מה שמונע ממועצת העירייה לאשר את הפרויקט ● ויו''ר וועדת ביקורת בעירייה, חבר המועצה יניב חנו, טוען כי חכ''א כלל לא היתה מוסמכת לפרסם את המכרזים בשמה של עיריית אילת ודורש לבטלם ● חכ''א: ''אנו מאמינים, שמועצת העיר אילת וחבריה יאשרו בחגיגיות מגה פרויקט שכזה“
סבלנותם של זוכי מכרזי פארק  הטרמינל פוקעת והם מאיימים  לתבוע את עיריית אילת
הזוכים ייהנו מתעריפי ארנונה נמוכים ב-40%-70%