תביעות ייצוגיות כנגד חמישה בתי מלון באילת: ''לא מינו רכזי נגישות'

מאת: רותם נועם ● 24/9/2021 19:14 ● ערב ערב 3035
שתי תביעות ייצוגיות הוגשו לאחרונה על ידי עו''ד גיא אלון, כנגד חברות המנהלות חמישה בתי מלון באילת, בטענה כי הן אינן מפרסמות את הסדרי הנגישות שלהן וכי טרם מינו רכז נגישות כנדרש בחוק ● באחד המקרים נטען להעדר נגישות בחדרים
תביעות ייצוגיות כנגד חמישה בתי  מלון באילת: ''לא מינו רכזי נגישות'
אברהם הוסטלס ● צילום: יח