פרסומת
דלג

מסתמן: סמי נופי ובניו יקבלו את המכרז לעבודות הפיתוח בפארק שדה התעופה בגובה 19 מיליון ₪

מאת: רותם נועם ● צילום: מערכת יום יום באילת ● 4/12/2019 19:47 ● ערב ערב 2944
בוטלה זכייתה של חברת ערן י.ד, במכרז שפרסמה חכ''א, לביצוע עבודות פיתוח בפארק טרמינל שדה התעופה באילת ● ביהמ''ש: ''התנהלות ועדת המכרזים, אשר אפשרה לערן להבהיר ולתקן את הצעתה, שהייתה פגומה ובלתי ברורה גם לוועדת המכרזים, פותחת פתח לפגיעה אפשרית בשוויון ובתחרות ההוגנת'' ● ''המדיניות הליברלית של ועדת המכרזים כלפי פגמים בהצעות מעוררת קושי'' ● עם זאת נדחתה בקשתה של העותרת, סמי נופי ובניו, להכריז עליה כזוכה ● כעת על וועדת המכרזים בחכ''א להכריז על זוכה חדש, שלאור גובה ההצעות, נראה כי יועבר לסמי נופי ובניו, היה והצעתם תמצא כשרה
מסתמן: סמי נופי ובניו יקבלו את  המכרז לעבודות הפיתוח בפארק  שדה התעופה בגובה 19 מיליון ₪
המכרז הכי נחשק בעיר נשמט מידיה של ערן י.ד, האם נופי ובניו יזכו בשלל? שטח השדה המתפנה

המכרז לעבודות הפיתוח לשימושים הזמניים עבור שטח השדה המתפנה, שפרסמה החברה הכלכלית אילת (חכ"א) באוגוסט השנה, הוא אחד המכרזים הנחשקים בעיר. לאחרונה, זכתה בו חברת ערן י.ד לאחר שהצעתה לכתב האומדנים שהוצג למציעים השונים, היתה הזולה ביותר מבין ארבע הצעות שהוגשו, ועמדה על 16,705,871 ₪, המשקפים הנחה בגובה 13.7% על אומדן של 19,348,936 ₪. הצעתה של נופי היתה כמעט זהה, אך גבוהה בכ-25 אלף ₪, שתי ההצעות האחרות שיקפו הנחות קטנות יותר. 

 

פגם במחיר הוא פגם בליבת המכרז


אלא שוועדת המכרזים מצאה כי במסמכים שהגישה ערן נפלו שני פגמים – חסרה חתימה ואימות של עו"ד על ערבות אישית והצעתה מולאה על גבי כתב הכמויות המקורי ולא על גבי כתב הכמויות המתוקן שנשלח למציעים בתאריך מאוחר יותר. כמו כן המחיר שציינה ערן בטופס "הצעת המציע", לא תואם לשיעור ההנחה על פי כתב הכמויות המעודכן. בעקבות כך פנתה הוועדה לערן וזימנה אותה לשימוע, בסופו החליטה הוועדה לקבל חוות דעת משפטית, של עו"ד דן שווץ, שמצאה כי הפגמים שנפלו במכרז ניתנים לריפוי וכי הם אינם מובילים לפסלותו. בעקבות כך הוכרזה ערן כזוכה. על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ביושבו בימ"ש לעניינים מנהליים, שקיבל את העתירה והורה לבטל את זכייתה של ערן. בפסק דינו קבע השופטת גאולה לוין, כי: "בנסיבות המקרה, מצאתי כי הפגם שנפל בהצעתה של ערן אינו פגם טכני שוועדת המכרזים הייתה רשאית לאפשר לערן לתקנו...גם אם הפגם במסמכי ההצעה נגרם בתום לב, וגם אם מדובר בטעות סופר – מדובר בפגם מהותי שוועדת המכרזים לא הייתה מוסמכת לאפשר לערן לתקן...הפגם שנפל במסמכי המכרז של ערן הוא פגם במחיר ההצעה. זהו לב ליבו של המכרז, ובמיוחד במכרז זה בו המחיר הוא אמת המידה היחידה לקביעת הזוכה...אמנם, ועדת המכרזים מוסכמת לתקן "טעות חשבונית" מבלי לפנות למציע, והיא גם מוסמכת לפנות למציע לקבלת פרטים הדרושים לה לצורך הכרעה. יחד עם זאת, לטעמי, ככל שהפגם נוגע יותר לליבת המכרז, כך על ועדת המכרזים להקפיד עם המציעים ולבחון את הפגמים באופן מדוקדק, על מנת להבטיח את התחרות ההוגנת במכרז והשוויון בין המתמודדים". 

 

ביהמ"ש מעיר לוועדת המכרזים בחכ"א


ביהמ"ש אף מצא להעיר לוועדת המכרזים בחכ"א כי: "התנהלות ועדת המכרזים, אשר אפשרה לערן ולהבהיר ולתקן את הצעתה, שהייתה פגומה ובלתי ברורה גם לוועדת המכרזים, פותחת פתח לפגיעה אפשרית בשוויון ובתחרות ההוגנת...הדיון בוועדת המכרזים עובר לשימוע מלמד כי גם לשיטת ועדת המכרזים, הצעתה של ערן לא הייתה חד משמעית והותירה שתי אפשרויות – ההצעה הכספית האבסולוטית (16,459,115.28 ₪) או שיעור ההנחה של 13.7% מהאומדן המעודכן (16,698,131.76 ₪). הפער בין שתי האפשרויות הוא 239,016 ₪. יצוין כי הצעת נופי - 16,705,871.43 ₪ -  קרובה מאוד להצעה "הגבוהה" יותר של ערן, והיא יקרה ממנה ב- 7,740 ₪ בלבד. אוסיף כי אילו הצעתה של נופי הייתה בטווח שבין שתי האפשרויות בהצעה של ערן, היה נוצר קושי ממשי להשוות בין המציעים. העובדה שהדבר לא קרה היא מקרית ולא תלויה בערן...בעצם העובדה שחוסר הבהירות בהצעה הפגומה העניק לערן את האפשרות לבחור בין ההצעה הכספית לשיעור ההנחה, ניתן לערן יתרון בלתי הוגן, שהמציעים האחרים לא קיבלו... מדובר בטווח תמרון ממשי, שמעניק יתרון בלתי הוגן למציע אחד על פני המציעים האחרים, גם אם לא התכוון לכך מראש ולא נהג בתכסיסנות... אמנם לא הובאו בפני אינדיקציות לכך שמדובר בתכסיסנות, אך גם אם נגרם הפגם בתום לב, לא מצאתי כי זו "טעות סופר" שניתנת לריפוי במסגרת ההליך לבחירת זוכה במכרז. תום הלב הוא תנאי הכרחי, אך אינו תנאי מספיק". עוד הוסיף בית המשפט: "אחד מנימוקי ועדת המכרזים, בהחלטה לאשר את הצעת ערן, היה שהסכום המצטבר של התיקונים אינו משמעותי ביחס לסכום כתב הכמויות הכולל...ראשית, מדובר בטווח אי וודאות של 239,000 ₪, סכום שאינו מינורי ואינו זניח לקופה הציבורית. שנית, הפער בין שתי ההצעות עומד על 7,740 ₪ בלבד. כאשר עסקינן בתחרות צמודה כל כך, הנפקות הכספית של הטעות היא משמעותית. בעולם המכרזים, המשמעות הכספית של הטעות צריכה להיבחן לאור הפערים הכספיים בין ההצעות ולא על פי סכום כתב הכמויות הכולל. לבסוף אציין כי המדיניות הליברלית של ועדת המכרזים כלפי פגמים בהצעות מעוררת קושי. רצונה של הוועדה להגביר את התחרות, למקסם את כמות ההצעות ולא לפגוע במציעים תמי לב, היא מובנת. אולם דומה כי בהתאם להלכה הפסוקה, מתחייבת גישה קפדנית יותר. גישה כזו, מבטיחה לטווח הארוך את הגשמת התכליות של המכרז הציבורי". 

 

טרם נקבע זוכה


עם זאת לא מצא לנכון בית המשפט להורות על זכייתה של נופי במכרז וזאת לאחר שקבע כי: "כידוע, בית המשפט לא שם עצמו כ"וועדת מכרזים עליונה", והביקורת השיפוטית מתמצה בבחינת אופן ההליך שהביא לקבלת ההחלטה, סבירות ההחלטה והסמכות לאורה התקבלה ההחלטה. ועדת המכרזים טרם קיימה דיון בהצעתה של נופי, ואין זה ראוי שבית המשפט יעשה כן במקומה. אוסיף כי נופי לא צירפה את מלוא הצעתה, ולא נבחנה לפניי השאלה האם הצעתה כשירה. יתירה מכך, נופי לא צירפה את המציעים האחרים, שגם להם עשוי להיות עניין בקביעת הזוכה במכרז, משבוטלה זכייתה של ערן". לאור כך קבע בית המשפט כי: "המשך הליכי המכרז וקביעת הזוכה נתונים אפוא בידיה של ועדת המכרזים". על חכ"א וערן הושתו הוצאות בגובה 7,500 ₪ כל אחת לטובת נופי.


חדשות אילת - ערב ערב באילת    

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש