חודשו העבודות בפארק הטרמינל באילת

מאת: רותם נועם ● 26/8/2022 07:34 ● ערב ערב 3083
חודשו העבודות בפארק הטרמינל לאחר שהיתרי הבניה החסרים הוצאו ונחתם הסכם ההרשאה מול רשות מקרקעי ישראל ● כעת ממתינים לראות האם תצליח העירייה לנפק חוות דעת משפטית שתכשיר את מכרזי שוק האוכל ופארק האטרקציות, בהם כבר יש זוכים, על מנת שניתן יהיה להביא את הנושא לאישור מועצת העירייה
חודשו העבודות  בפארק הטרמינל באילת
בעירייה עושים מאמץ לייצר חוות דעת שתכשיר את מכרזי פארק הטרמינל שפרסמה חכ''א. הדמיית פארק הטרמינל