בוטל המכרז להקמת מלון מכולות בשטח השדה המפונה באילת

מאת: רותם נועם ● 23/3/2023 10:34 ● ערב ערב 3112
היזם טדי שגיא נסוג מכוונתו להקים מלון מכולות זול בשטח פארק הטרמינל באילת, לאחר שזכה במכרז שפרסמה חכ''א ● הסיבה: דרישתו להארכת תקופת ההיתר והקטנת הוצאות הפיתוח ● בחכ''א סרבו לשנות את תנאי המכרז ובמקום המלון יעבו את שטחי הייעור והחניה
בוטל המכרז להקמת מלון מכולות  בשטח השדה המפונה באילת
חוסר כדאיות כלכלית. הדמיית מלון המכולות ● הדמיה: טוטם