ניצחון לירוקים: נדחתה התכנית להקמת חניון קמפינג סמוך לבריכות המלח באילת

מאת: רותם נועם ● 17/6/2022 13:03 ● ערב ערב 3073
תכנית התיירות בעברונה אושרה לקידום בוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת''ע), אולם לאור התנגדות ארגוני הסביבה, ובראשם החברה להגנת הטבע, התכנית אושרה ללא קמפינג וללא לינת לילה ● זאת, על מנת לא לפגוע בתפקוד האקולוגי של בריכות המלח, הנמצאות בסמוך לשטח התכנית, שבהן יש להקת פלמינגו ועופות מים רבים, כפי שביקשו בחברה להגנת הטבע ובארגונים הנוספים שהתנגדו לקמפינג וללינת הלילה, ובהם סבב''ע ומדבר וים“
ניצחון לירוקים:  נדחתה התכנית להקמת חניון קמפינג סמוך לבריכות המלח באילת
הירוקים מדגישים כי יש להגביל את התיירות במקום לפעילות יום בלבד. בריכות המלח בעין עברונה ● צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע
תגיות: