סך חובות העירייה לפי מאזן 2020: כרבע מיליארד שקל

מאת: רותם נועם ● צילום: אילוסטרציה ● 10/6/2021 10:58 ● ערב ערב 3021
שנת הקורונה אמנם פגעה ביכולתה של עיריית אילת לבצע גביה כבשנים עברו מארנונה למגורים ועסקים ואף מאגרות שונות, אך גם הפחיתה את הוצאותיה בכל הנוגע לתחזוקת מוסדות חינוך וניקוי אשפה מאזור בתי המלון ● לגרעון המצטבר נוסף סכום של כ-2 מיליון במהלך אותה שנה, ובסך הכל עמד הגרעון העירוני על סך של 95 מיליון שקל בתוספת 143 מיליון שקל פרעון מלוות עתידי ● ובסך הכל חוב של כ-238 מיליון שקל
סך חובות העירייה לפי מאזן 2020:  כרבע מיליארד שקל
סך ההתחייבויות של עיריית אילת בסוף 2020 על סך של 313 מיליון שקל לעומת 264 מיליון שקל ב- 2019

עיריית אילת אישרה במהלך חודש אפריל השנה את מאזנה השנתי לשנת 2020, היא שנת משבר הקורונה, ממנו עולה כי הגרעון בביצוע עמד באותה שנה על כ-2 מיליון שקל, זאת לעומת גרעון של 4.2 מיליון שקל במאזן 2019. בסך הכל נוספו בשנתיים האחרונות לגרעון העירוני סך של 6.172 מיליון שקל.
הגרעון הצפוי מ-2020 הנו תולדה של פער בין ההכנסות אותה שנה שהסתכמו ב-640.2 מיליון שקל, (הצפי היה ל-574.3 מיליון שקל בלבד), לעומת הוצאות שעלו לסך של 642.175 מיליון שקל (לעומת צפי של 574 מיליון שקל בלבד). 

 

94% גבייה מארנונה


רוב ההכנסות הגיעו מארנונה (293 מיליון שקל לעומת 306 מיליון שנצפו - ירידה של 13.2 מיליון שקל). המדובר עדיין בנתון גביה מרשים העומד על 94% גביה. העירייה ציינה במאזן כי חוסר ההכנסה בסעיף זה נובע בעיקר מארנונה למגורים וכן מעסקים שלהם אושרה זכאות לקבלת סיוע בסעיף ארנונה בשל משבר הקורונה.
הכנסות רבות התקבלו ב-2020 מתקבולים ממשרד החינוך, שעמדו על סך של כ-151 מיליון שקל (20.5 מיליון שקל יותר ממה בנצפה בתקציב). גידול זה כולל בתוכו מענקים מיוחדים לשמירה על התו הסגול במוסדות החינוך.
סעיף נוסף שתרם להכנסות העירייה ב-2020 היה מענק איזון שקיבלה ממשרד הפנים בגובה 22.5 מיליון שקל (5.5 מיליון שקל מעל למה שהיה צפוי בתקציב). משרד ראש הממשלה אף תקצב את אילת במענק בגובה 3 מיליון שקל עבור "חוק עיר ירוקה" וכן תקציב נוסף של 1.5 מיליון שקל לטיפול בבעיות רווחה 
סעיף הכנסות אחר שנפגע היה הכנסות מחניה, שילוט ושימור רחובות שירד בכ-18 מיליון שקל (מכ-51 מיליון שקל לכ-33 מיליון שקל בלבד – פער של 18.2 מיליון שקל)
בסך הכל קיבלה עיריית אילת ב-2020 כ-26 מיליון שקל בהשתתפות של משרדי ממשלה שונים, ביניהם משרד הפנים, החינוך, הבינוי והשיכון ואחרים. 

 

חסכון קל בסעיף השכר


מבחינת סעיף השכר, הצליחה עיריית אילת לחסוך מעט בסעיף זה כאשר הוציאה רק 110.9 מיליון שקל לעומת 114.5 מיליון שקל שהיו צפויים לצאת (חסכון של 3.6 מיליון שקל) ואולם חסכון זה התקזז מול עליית שכר עובדי החינוך שעלה מכ-95 מיליון שקל לכ-999 מיליון שקל. סעיף נוסף שהביא לחסכון של 3.5 מיליון שקל היה בהוצאות חד פעמיות של העירייה. 
עם זאת היתה בתקופת הקורונה גם ברכה מסוימת, לפחות בכל הנוגע לקיטון בהוצאות העירייה, הן בהוצאות פינוי האשפה וההטמנה באתר נימרה וזאת בשל סגירתם של עסקים ובתי מלון בעיר בתקופות הסגרים וכן לאור סגירת בתי הספר ומוסדות החינוך באילת, שהובילו לקיטון בהוצאות הניקיון, שמירה והוצאות חשמל ומים, כמו גם בקיטון בהעסקת כח אדם של סייעות. עם זאת, ציינו בעירייה כי ממול גדלו הוצאותיה בכל הנוגע לשמירה על הנחיות משרד הבריאות כתוצאה ממשבר הקורונה. 
עוד עולה מהמאזן כי נכון לסוף 2020 היו לעיריית אילת 42.7 מיליון שקל בסעיף נכסים נזילים.
 12.3 מיליון שקל הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו, רכוש שוטף בשווי 59.2 מיליון שקל ועוד סכום של 130 מיליון שקל המיועדים עבור השקעות במימון קרנות מתוקצבות. 

 

143 מיליון שקל בהלוואות


הגירעונות המצטברים המופיעים במאזן כוללים 82.7 מיליון שקל גרעון לראשית שנה, בתוספת 1.957 מיליון שקל גרעון לשנת 2020, ממנו הופחת סכום של 12 מיליון שקל שהתקבל להורדת הגרעון, מה שהעמיד את הגרעון השוטף ב-2020 על 72.6 מיליון שקל, כעשרה מיליון שקל פחות ממאזן 2019. לסכום זה יש להוסיף גרעון סופי בתב"רים בגובה 22 מיליון שקל, מה שמעמיד את סך הגרעון המדווח של העירייה על כ-95 מיליון שקל (104 מיליון במאזן 2019).
עומס המלוות לפירעון (משוערך) לשנים הבאות עומד על 143.4 מיליון שקל, לעומת 148.9 מיליון שקל ב-2019., כאשר עיריית אילת קיבלה מענק בגובה קצת יותר מ-12 מיליון שקל לכיסוי הגרעון.

בסך הכל עמד סך ההתחייבויות והעודפים של עיריית אילת בסוף 2020 על סך של 313 מיליון שקל לעומת 264 מיליון שקל במאזן 2019, זאת בעיקר בשל גידול במשיכות יתר והלוואות בבנקים שטיפס מ-13.9 מיליון ב-2019 ל-33.6 מיליון שקל ב-2020 וכן מעליה בסעיפי שכר שטרם שולם (מ-19.5 ל-24.5 מיליון) ובספקים וזכאים (עליה מכ-91 מיליון לכ-96 מיליון). 


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת