סך חובות העירייה לפי מאזן 2020: כרבע מיליארד שקל

מאת: רותם נועם ● צילום: אילוסטרציה ● 10/6/2021 10:58 ● ערב ערב 3021
שנת הקורונה אמנם פגעה ביכולתה של עיריית אילת לבצע גביה כבשנים עברו מארנונה למגורים ועסקים ואף מאגרות שונות, אך גם הפחיתה את הוצאותיה בכל הנוגע לתחזוקת מוסדות חינוך וניקוי אשפה מאזור בתי המלון ● לגרעון המצטבר נוסף סכום של כ-2 מיליון במהלך אותה שנה, ובסך הכל עמד הגרעון העירוני על סך של 95 מיליון שקל בתוספת 143 מיליון שקל פרעון מלוות עתידי ● ובסך הכל חוב של כ-238 מיליון שקל
סך חובות העירייה לפי מאזן 2020:  כרבע מיליארד שקל
סך ההתחייבויות של עיריית אילת בסוף 2020 על סך של 313 מיליון שקל לעומת 264 מיליון שקל ב- 2019