פרסומת
דלג

צ'רנומורץ ומורדי מסרבים לשמש כמ"מ יו"ר הוועדה המקומית

מאת: עומר כרמון ● 8/12/2011 15:59 ● ערב ערב 2527
ברגע האחרון בוטלה ישיבת מליאת מועצת העיר שאמורה הייתה לבחור בממלא מקום ליו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - תפקיד שהתפנה לפני 4 חודשים מאז פרישתו המפתיעה של יפתח מזרחי. מאיר יצחק הלוי ביקש למנות לתפקיד את שני סגניו, אולם יהודה מורדי אינו מעוניין בתפקיד ואולג מוכן רק בתנאי שמורדי יביע עניין
צ'רנומורץ ומורדי מסרבים לשמש כמ''מ יו''ר הוועדה המקומית

ברגע האחרון בוטלה ישיבת מליאת מועצת העיר שאמורה הייתה לבחור בממלא מקום ליו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - תפקיד שהתפנה לפני 4 חודשים מאז פרישתו המפתיעה של יפתח מזרחי (ש"ס), ששימש הן כסגן ראש העירייה והן כיו"ר הוועדה מקומית ומחזיק תיק ההנדסה.

בראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יושב ראש העירייה. חברי הוועדה הם נבחרי מועצת העיר. הוועדה אחראית על הנפקת היתרי בנייה ובסמכותה גם לאשר שינויים בתוכניות מתאר מקומיות. בהתאם לחוק, מ"מ יו"ר הוועדה חייב להיות סגן ראש העירייה. מאיר יצחק הלוי ביקש למנות לתפקיד את שני סגניו: אולג צ'רנומורץ ('אילת ביתנו') ויהודה מורדי ('ים'). אולם ל'ערב ערב' נודע כי היועצת המשפטית של העירייה, עו"ד דפנה ישראלי, הכינה חוות דעת לפיה ניתן למנות לתפקיד רק אדם אחד. בנוסף, יהודה מורדי הודיע כי אינו מעוניין בתפקיד. אולג צ'רנומורץ אמר ל'ערב ערב' כי יהיה מוכן למלא את התפקיד רק במידה וגם מורדי ישמש כמו"מ. "אמרתי למאיר, בלי יהודה אני לא מסכים. מצדי שתישאר עם התפקיד לבד", אמר צ'רנומורץ ל'ערב ערב'.