קרינה מסוכנת במרבית בתי הספר בעיר. עיריית אילת לא מגיבה. חשיפה

מאת: עומר כרמון ● ● ערב ערב 2447
ל'ערב ערב' נודע, כי במדידות שבוצעו במוסדות חינוך בעיר, נמצאה רמת קרינה גבוהה מהתקן ב-11 מתוך 15 בתי ספר ובשלושה גני ילדים. עיריית אילת שותקת. גורם בכיר: "במקום למסור לתושבים מידע אמיתי, העירייה בוחרת להסתיר מידע ובכך לגרום לפאניקה". המשרד להגנת הסביבה: ביקשנו מהעירייה לדאוג להעתקת קו מתח של חברת החשמל. חברת החשמל: העירייה לא פנתה אלינו
קרינה מסוכנת במרבית בתי הספר בעיר. עיריית אילת לא מגיבה. חשיפה