מצב הנדל

מאת: מערכת יום יום באילת ● ● ערב ערב 2447
המתווך נ.א, מבאר את מצב הנדל"ן באילת.