בעלת הכלבים המתעללת לא טרחה להגיע לדיון בעניינם והם ימסרו לאימוץ

מאת: רותם נועם ● 4/3/2022 13:34 ● ערב ערב 3058
למרות שהיא עצמה ביקשה את הדיון בהחזרת הכלבים אליה ולמרות שדחתה אותו פעם אחת, לא התייצבה בעלת הכלבים המתעללת לדיון שאמור היה לקבוע אם יושבו לידיה אם לאו ● ביהמ''ש נעתר לבקשת עמותת אילת אנימלס והתיר לה להוציא את הכלבים לאימוץ ואף חייב את בעלת הכלבים בהוצאות
בעלת הכלבים המתעללת לא טרחה להגיע לדיון בעניינם והם ימסרו לאימוץ
ביהמ''ש קבע כי הכלבים יימסרו לאימוץ ● צילום: אילת אנימלס