חטיבה במקום גן

מאת: ● ● ערב ערב 2252
מה עושים הורים לילדי גן חובה בשכונת מערב שבע באין גן חובה באזורם?. רושמים את ילדיהם לחטיבה הצעירה ב'מצפה ים'. או 'נודדים' לגן בשכונה אחרת. על יתרונות החטיבה הצומחת, על תלונות ההורים ועל הצעות מינהל החינוך
חטיבה במקום גן