התכנית ליום שאחרי ''פארק הטרמינל'' באילת: הקמת מבנה אייקוני עם נצפות למפרץ

מאת: רותם נועם ● 25/1/2024 11:16 ● ערב ערב 3156
הוועדה המחוזית אישרה פה אחד את התוכנית לעדכון תמ''א 13 המגבילה את הבניה לאורך חופי הים, כך שמלונות בקו ראשון למפרץ יוכלו להוסיף עד שמונה מטר גובה מעל הבנוי כיום ● אלא שמדיוני הוועדה עולה, כי בניגוד לעמדת עיריית אילת - המבקשת להאריך את היתר השימושים החורגים הזמניים, ככל הניתן מעבר לשמונה השנים שאושרו - הוועדה מחזיקה בתכנית ברורה ליום שאחרי ''פארק הטרמינל'', על שטחו צפוי להבנות מבנה אייקוני
התכנית ליום שאחרי ''פארק הטרמינל'' באילת:  הקמת מבנה אייקוני עם נצפות למפרץ
השטח מיועד להקמת מבנה אייקוני. פארק הטרמינל