האם דירה בירושה מתחלקת בהליך גירושין?

מאת: מסחרי ● צילום: מסחרי ● 14/8/2023 10:08 ● ערב ערב 3132
האם דירה בירושה מתחלקת בהליך גירושין?
תגיות:

ראיון עם עו"ד רחל שחר מומחית לדיני משפחה וירושה

 

עו"ד שחר ספרי לנו על פסק הדין

"בית המשפט לענייני משפחה קובע פעם נוספת כי לגבי השבחה הנובעת מנסיבות חיצוניות, כגון תנודות בשוק ההון או בשוק הנדל"ן וכיוצ"ב, שהינה במהותה הנכס עצמו ללא התערבות הבעלים או בן-זוגו, נפסק כי יש לזהות השבחה ממין זה עם הנכס, ולא לשתף אותו באיזון המשאבים. לעומת זאת אם שני הצדדים השקיעו בניהול הנכס והשבחתו במאמץ משותף יש להחיל על כך את איזון המשאבים והנכס לא יוצא מגדר האיזון.

במקרה כזה יחילו על הנכס את אותו הדין החל על הנכס קרי – הוצאה מגדרי האיזון כאשר הנכס עצמו איננו בר איזון"

 

עו"ד שחר מה קובע החוק בעניין איזון משאבים בין בני זוג?

מתווה נורמטיבי כללי לאיזון משאבים על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג:

בהתאם לסעיף 5(א) לחוק יחסי ממון, כי עם פקיעת הנישואין, זכאי כל אחד מבני הזוג, ל"מחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג", למעט נכסים מסוימים המפורטים בסעיף 5 לחוק יחסי ממון, אשר מוצאים "מבסיס האיזון".

 

בית המשפט קבע לא אחת כי זכותו של בן זוג על פי הסדר איזון המשאבים הינה זכות אובליגטורית דחויה למועד פקיעת הנישואין.  בע"א 2084/91 ,1915/91 ו- 3208/91 יעקובי נ' יעקובי ואח', קנובלר נ' קנובלר, פ"ד מט(3) 529 אף נקבע בדעת רוב כי משטר איזון המשאבים אינו מתקיים בד בבד עם הלכת השיתוף, ולפיכך לא ניתן לחלק רכוש בני זוג, שהסדר איזון המשאבים חל עליהם, טרם פקיעת נישואיהם. 

 

עו"ד שחר מהם התנאים המצדיקים הקדמת איזון משאבים?

  1. חלפה שנה מאז הוגשה התביעה לאיזון משאבים (סעיף 5א(1)(ב) לחוק)
  2. קיים קרע בין בני הזוג והם חיים בנפרד יותר משנה (סעיף 5א(2) לחוק).

 

עו"ד שחר איך ייערך איזון משאבים בהליך גירושין?

באשר לאופן שבו יש לערוך את איזון המשאבים, קובע סעיף 6(ג) לחוק יחסי ממון, כי:

"באין הסכמה בין בני הזוג בשאלה מה מגיע מהאחד לשני או באיזו דרך יבוצע האיזון, יחליט בית המשפט או בית הדין לפי הנסיבות, ורשאי הוא לקבוע מועדי הביצוע, הבטחתו ושאר תנאיו, לרבות תוספת ריבית במקרה של ארכה או סילוק בשיעורים".

 

קרדיט: צילום: ענבל מרמרי 

 

עו"ד שחר ספרי לנו כיצד מתבצע איזון המשאבים בפועל איזון משאבים כיצד נערך?

על פי פסיקת בית המשפט העליון, קבע כי יישום הסדר איזון המשאבים הוא כדלהלן:

"האיזון בעת פקיעת הנישואין נערך איפוא תוך קביעת שווים של כלל נכסי בני הזוג. הווי אומר, אין נוטלים כל חשבון בנק או כל נכס בנפרד ומחלקים אותם לשניים כדי לקבוע שוויה של המחצית בחשבון שהיא חלקו של כל אחד מבני-זוג, אלא מצרפים את כלל המשאבים בהערכה מקיפה וכוללת, וכלל המשאבים הוא שמחולק בין בני הזוג.

לדברי עו"ד רחל שחר מומחית לדיני משפחה וירושה  זו גם הדרך ההגיונית, שהרי כפי שקבע בית המשפט איזון שייערך בשלבים, ובנפרד לגבי פרטים קנייניים נבחרים (להבדיל מכלל הנכסים), עלול להביא להיפוכה של התוצאה המבוקשת, היינו לאי-איזון בכלל הנכסים" (ע"א 1229/90 חנוך נ' חנוך, פ"ד מה(5) 584 (1991)).

 

עו"ד שחר כיצד ייקבע מהו מועד הקרע לצורך איזון משאבים?

ככלל, נערך איזון המשאבים לפי שווי הנכסים במועד פקיעת הנישואין. ברם, הצדדים רשאים להסכים ביניהם אחרת.

מועד קרע קלאסי הוא מועד הגשת בקשה ליישוב סכסוך ואולם ניתן לקבוע בהסכמה מועדי קרע אחרים לצורך איזון משאבים.

באותו עניין בו ניתן פסק הדין מדובר היה בבני זוג שהסכימו ביניהם כי מועד הקרע הוא  ביום בו הגישה האישה תלונה במשטרה נגד הבעל ובתגובה עזב הבעל את בית המגורים המשותף, היינו ה- 01.04.08, וביקשו מבית המשפט  לערוך את איזון המשאבים בהתאם למועד זה.

                                               

עו"ד שחר מה הכלל בדבר נכסי ירושה בהליך גירושין?

 

האם באמת נכסי ירושה מוחרגים?

 

עלפי סעיף 5 (א)(1) לחוק יחסי ממון מוחרגים מאיזון, נכסי מקרקעין שהיו לצד ערב הנישואין או

59.       בהתאם לסעיף 5 לחוק יחסי ממון, ככל שהאישה דורשת להכיר בזכויותיה ברכוש שהיה לבעל ערב הנישואין שהגיע אליו בירושה, עליה להוכיח לגביו כוונת שיתוף קונקרטית או להוכיח כי אותו רכוש נטמע ברכוש המשותף (בע"מ 4616/11 מיום 31.12.11 פורסם במאגרי המידע, [פורסם בנבו], בע"מ 10734/06 פלוני נ' פלוני [פורסם בנבו] מיום 14.3.07 ובע"מ 5939/04 פלוני נ' פלוני, פ"ד נט(1) 663 (2004)).

שונה הדבר באשר להשבחות  בנכסי הירושה ופירותיהם

 

בפסיקה נערכה אבחנה בין השקעה הנובעת מנסיבות חיצוניות לבין השקעה הנובעת מעבודת בעל הנכס, בן זוגו או שני בני הזוג, או מהשקעת משאבים משותפים של בני הזוג, בתקופת הנישואין.

לגבי השבחה הנובעת מנסיבות חיצוניות, כגון תנודות בשוק ההון או בשוק הנדל"ן וכיוצ"ב, שהינה במהותה הנכס עצמו ללא התערבות הבעלים או בן-זוגו, נפסק כי יש לזהות השבחה ממין זה עם הנכס, ולהחיל עליה את אותו הדין החל על הנכס קרי – הוצאה מגדרי האיזון כאשר הנכס עצמו איננו בר איזון.

לעומת זאת, השבחה הנובעת מעבודת בעל הנכס, בן זוגו או שני בני הזוג יחד או מהשקעת משאבים משותפים של בני הזוג בתקופת הנישואין, עבודה או השקעה שבעקבותיה הושבח הנכס, הרי שיש להתייחס אליה כאל תוספת לנכס אולם כעומדת בפני עצמה, קרי לנכס חדש ועצמאי, אשר הושג כתוצאה מהשקעה ומעשים של בן זוג או בני הזוג שנוצרה  בתקופת הנישואים כתוצאה ממאמץ של מי מבני הזוג בתקופת הנישואין, ובתור שכזה – לנכס בר-איזון.  


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש