עין נטפים הטיל ב-2021 קנסות בגובה 900 אלף שקל כנגד מזהמי ביוב באילת

מאת: רותם נועם ● 14/4/2023 04:45 ● ערב ערב 3115
תאגיד המים עין נטפים, פרסם לאחרונה דוח אחריות תאגידית ראשון, והפך לתאגיד המים הראשון בישראל שנוקט במדיניות סביבתית מוצהרת ● אז בכמה תקלות מטפל התאגיד בשנה ● באלו טכנולוגיות חדשניות הוא עושה שימוש ● כיצד הוא מקדם את השמירה על הסביבה, אוכף כנגד מזהמים, ומשפר את מדדי ההצלחה שלו במניעת הצפות וגלישות? ● מעתה נוכל כולנו לקבל סקירה שנתית השוואתית, שתוצמד לדוחות התאגיד
עין נטפים הטיל ב-2021  קנסות בגובה 900 אלף שקל  כנגד מזהמי ביוב באילת