בעירייה מתקשים למצוא מועמדים למשרת פיקוח באגף ההנדסה

מאת: רותם נועם ● 24/11/2022 10:59 ● ערב ערב 3095
מצבו העגום של אגף ההנדסה בעיריית אילת נמשך כבר תקופה ארוכה ומשרות רבות בו, לרבות משרות פקחים הנחוצים לצורך הוצאה ואכיפה של צווי הוועדה המקומית בעירייה אינן מאוישות ● כעת נודע כי שני מכרזים לאיוש תקני פיקוח הסתיימו ללא מועמדים ומכרז שלישי פורסם
בעירייה מתקשים למצוא מועמדים  למשרת פיקוח באגף ההנדסה
המכרזים נותרו ללא מועמדים. נמיר