הרשות לאכיפה במקרקעין ממליצה: ''ליטול סמכויות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית אילת בשל חוסר תפקוד''

מאת: רותם נועם ● 10/8/2022 22:44 ● ערב ערב 3081
אות קלון לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית אילת בראשותו של ראש העירייה אלי לנקרי ● הרשות לאכיפה במקרקעין ממליצה ליטול את סמכויותיה לתקופה קצובה, וזאת לאחר שדוח ביקורת שלה מצא כי הוועדה אינה ממלאת את תפקידה, ולאור כך שרמת האכיפה של עבירות בניה באילת נמוכה מאוד ● עוד ציינה הוועדה: ''אילת לא העבירה חוברת דוח שנתי כנדרש על פי חוק'' ● חבר וועדה יוהדה מורדי: ''הדבר קשה ומבייש עיר מתוקנת''● עיריית אילת: ''אכן מדובר בחובת דיווח של מחלקת הפיקוח על הבניה שבוצעה בחלקה ומכאן הפער בין הפעולות שנעשו לבין המפורט בדו''ח“
הרשות לאכיפה במקרקעין ממליצה: ''ליטול סמכויות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית אילת בשל חוסר תפקוד''
על פיהם יישק דבר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה באילת, אלי לנקרי ועו''ד סימה נמיר