בקשה להכרה כייצוגית נגד 'עין נטפים': אינה מונגשת לכבדי שמיעה

מאת: רותם נועם ● 12/2/2020 17:11 ● ערב ערב 2954
עו"ד כבד שמיעה הגיש בקשה לתביעה ייצוגית כנגד 'עין נטפים' על שלא הנגישה עצמה כנדרש עבור מתן שירות לכבדי שמיעה • 'עין נטפים': "עין נטפים מנגישה את כל שירותיה גם לבעלי מוגבלויות, וכמובן את אתר האינטרנט שלה"
בקשה להכרה כייצוגית נגד 'עין נטפים': אינה מונגשת לכבדי שמיעה
מפרסמת הצהרת נגישות באתר התאגיד. חן סלטי מנכ"לית 'עין נטפים'

עו"ד האני טנוס, לקוי שמיעה, הגיש החודש בקשה לאישור תובענה כייצוגית, לבית המשפט השלום בחיפה, כנגד שורה של תאגידי מים, ביניהם תאגיד עין נטפים באילת, בתואנה כי אלה אינם מקפידים למלא אחר תקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, העוסקת בפרסום התאמות נגישות לשירות שבוצעו אצלם. סך התביעה לכלל חברי הקבוצה המתוארים כבעלי לקויות שמיעה, 1.8 מיליון שקל. 
מכתב הבקשה עולה כי המבקש הינו עורך דין הסובל מבעיות שמיעה, המתמחה בתחום התביעות הייצוגיות. בין היתר התקבלו אצלו תלונות מצד כבדי שמיעה, על חברות מסחריות שאינן מקפידות להציב מכשירי עזר לכבדי שמיעה, כנדרש על פי התקנות. הוא החליט להרים את הכפפה ויצא לבדוק את הנושא בתחום תאגידי המים. לאכזבתו גילה כי אלה אינם מקפידים על הצבת מכשירי עזר לכבדי שמיעה. עוד טוען המבקש, כי פנה אל תאגידי המים וביקש את התייחסותם לטענה, אך אלו השיבו פניו ריקם וכינו את בקשתו "מסע ציד". "העובדה כי משיבות רבות בחרו שלא ליישם את הוראות תקנה 34 העמידו את בעלי המוגבלויות במצב לא נעים ואף מעיק" נכתב בבקשה, "שכן התברר להם כי הם אינם יכולים לקבל שירות ו/או אינם זכאים לקבל שירות, והכל בשים לב לעובדה כי הם לא צריכים לחפש פתרונות חלופיים, ולכן אי יישומה של תקנה זו על ידי המשיבות גרמה למפח נפש גדול לכל חברי הקבוצה", נכתב.
תקנה 34 לתקנות השוויון קובעת כי: "חייב בביצוע התאמות לשירות, יפרסם את התאמות הנגישות אשר בוצעו בשירות ובמקומות הציבוריים שניתן בהם השירות, לרבות אמצעי העזר ושירותי העזר המסופקים בשירות לפי בקשה ואופן קבלתם". 
בדיקה באתר 'עין נטפים' השבוע העלתה כי הוא מונגש על פי דרישות החוק וכן מתפרסמת בו הצהרת נגישות המפרטת את כלל הסדרי הנגישות הקיימים במרכז, לרבות חניות נכים, עמדות קבלת שירות, שירותי נכים, שלטי זיהוי והכווה ועוד. עם זאת לא מציין האתר קיומם של מכשירי עזר לכבדי שמיעה ולא ידוע ממתי הועלתה הצהרה זו לאתר.

בתגובה מסרה מנכ"לית 'עין נטפים', חן סלטי: "עין נטפים מנגישה את כל שירותיה גם לבעלי מוגבלויות, וכמובן את אתר האינטרנט שלה כפי שכל גולש באתר החברה יכול לבקר ולראות.


חדשות אילת והערבה - יום יום באילת