סקר טבע עירוני התבצע באילת

מאת: ● צילום: ויקיפדיה ● 31/7/2019 15:46 ● ערב ערב 2926
היכן תוכלו למצוא קדד, דליל וזליה מחומשת? שחפית שוניות ואנפית מנגרובים, זוחלים כגון חרדון-צב הדור ו ושיטה כחלחלה? ● סקר "תשתיות טבע עירוני אילת" התבצע עבור עיריית אילת במסגרת קול קורא שערך המשרד להגנת הסביבה במטרה לבחון את המצב הקיים של אתרי הטבע העירוני והשטחים הפתוחים שבגבולות הרשות ● בסקר נדגמו מיני צמחים בסכנת הכחדה, 382 מינים שונים של בעלי חיים, מתוכם 345 מיני ציפורים
סקר טבע עירוני התבצע באילת
מיקומו הצפוני ביותר על הגלובוס נמצא באילת. זקום מצרי ● ייחודי לערבת אילת. חרדון צב הדור