משרד החינוך הודיע כי לא יפרסם את תוצאות בחינות המיצ''ב

מאת: אהובה מאמוס ● צילום: ● 8/3/2019 14:57 ● ערב ערב 2905
משרד החינוך מקפיא את פרסום ציוני המיצ''ב ברמת בתי הספר בטענה כי: ''פרסום הציונים פוגע בתפקוד התקין של מערכת החינוך'' ● במכתב ששלח היועץ המשפטי של המשרד לעו''ד רחל אדרי מנכ''לית התנועה לחופש המידע, הודיע כי יקפיא את הפרסומים ● במקביל בוחן המשרד מודל פרסום חדש ● המשמעות: נתוני תשע''ח ברמה הבית ספרית לא יפורסמו בשלב זה
משרד החינוך הודיע כי לא יפרסם את תוצאות בחינות המיצ''ב