שונתה שיטת מדידת הארנונה באילת

מאת: רותם נועם ● צילום: אילוסטרציה ● 17/11/2017 09:49 ● ערב ערב 2837
לאחר שבשנתיים האחרונות שונתה בעקבות פסיקת העליון שיטת חישוב הארנונה באילת לשיטה העשרונית המדויקת ● הוחלט במועצת העירייה בעקבות תיקון לחוק ההסדרים לשוב לשיטת החישוב הישנה המעגלת שטחי מ''ר חלקיים למעלה או למטה
שונתה שיטת מדידת הארנונה באילת
עקב השינוי תצטרך עיריית אילת למדוד מחדש 2800 נכסים