דו''ח מבקר העירייה הגנוז: קרקעות נמכרו במיליוני שקלים מבלי שבוצעה הערכת שווי עדכנית

מאת: רותם נועם ● צילום: עומר כרמון ● 17/11/2017 09:27 ● ערב ערב 2837
תשע שנים היה דו''ח מבקר העירייה על חברת מבואות אילת גנוז ולמעשה מעולם לא הובא כנדרש על פי חוק לאישור המועצה ● בעיריית אילת עשו כל אשר לאל ידם על מנת למנוע את פרסומו ברבים ואף נאבקו במבקר באמצעות חוות דעת משפטית שטענה כי כלל לא היה מוסמך לבדוק את החברה ● היועץ המשפטי לממשלה אמנם אישר לבסוף את הביקורת ואולם זו מעולם לא פורסמה ● כעת חושף 'ערב ערב' לראשונה את הדו''ח וממצאיו ● עיריית אילת באמצעות נציגיה בחכ''א מכרה אדמות בשווי מיליוני שקלים בכניסה לעיר, מבלי שערכה הערכת שמאי עדכנית ● המבקר: ''בפרוטוקולים אין כל התייחסות לסיבות או למטרות שלשמן נמכרו המגרשים וכן אין כל אזכור לדיון עקרוני כלשהו שהתקיים בנושא או לקיומה של חוות דעת שמאי המתייחסת לשווי המגרשים...חוות הדעת מאפשרת לחברי מועצת המנהלים לכלכל צעדיהם בתבונה יתרה, ועולה בקנה אחד עם חובת הזהירות הנדרשת מחבר דירקטוריון'' ● עוד עולה מהדו''ח: עד לשנת 2004 פלשה העירייה עצמה לשטחים אלה ופעלה בהם בניגוד לדין ● חכ''א בתגובה: ''המבקר טמן ראשו בחול בזמן אמת, באותן שנים בהם כשלה העירייה בתפקידה...במקום לשבח את הדירקטורים על שהשיגו מחיר גבוה ביותר מ-100% מהערכת השמאי, בוחר המבקר להסיק מכך על התנהלותם ה''שגויה'' של הדירקטורים'' ● חושפת הדו''ח, חברת המועצה עו''ד לימור להב: ''חוסר השקיפות המתמשך של העירייה והניסיונות של מאיר יצחק הלוי להסתיר מהציבור מעשים שאינם כשרים, חמורים בעיניי ואומרים דרשני''
דו''ח מבקר העירייה הגנוז:  קרקעות נמכרו במיליוני שקלים  מבלי שבוצעה הערכת שווי עדכנית