בקרוב: עשרות מצלמות תנועה יפוזרו לאורך כביש הערבה

מאת: רותם נועם ● 4/1/2024 08:20 ● ערב ערב 3153
חברת נתיבי ישראל, האמונה על העבודות לשדרוג כביש הערבה, הודיעה, כי תבטל את התוכנית למקטעי עקיפה מנחל שיטה ועד פארן, בעקבות אישור תקציב ייעודי נוסף שאושר בחודש יוני, לשדרוג מקטע זה לכביש דו מסלולי ● עד כה בוצעו שני מקטעי עקיפה שהושלמו בחודשיים האחרונים ● עוד בתכנית: מפרץ מנוחה בקילומטר 141 דרומה ו-20 מצלמות תנועה במקטעי העקיפה
בקרוב: עשרות מצלמות תנועה  יפוזרו לאורך כביש הערבה
צילום: חברת נתיבי ישראל