פרויקט מתחם דגיגי הטונה חייב בעתיד שינוי תב''ע

מאת: רותם נועם ● 21/10/2022 01:10 ● ערב ערב 3090
ועדת המשנה הנפתית של מינהל התכנון מחוז דרום, אישרה את תוכנית המרכז הלאומי לחקלאות ימית (מלח''י) באילת, להקמת מתחם הטונה ● תוכנית זו תוחלף בעתיד בתוכנית הכוללת המתוכננת עבור כל שטחי מלח''י אילת, אשר תחייב את שינוי התב''ע הציבורית שלו, על מנת לאפשר הפעלת מיזם מסחרי של דגיגי טונה משטחה
פרויקט מתחם דגיגי הטונה חייב  בעתיד שינוי תב''ע
צילום: דוד אדרעי