מושגים בדיני חוזים: מהו חוזה, חוזה שכירות דירה והפרת חוזה.

מאת: מסחרי ● צילום: מסחרי ● 19/8/2022 07:02 ● ערב ערב 3082
חתימה על חוזה היא פעולה שגרתית אותה אנו עושים לעיתים קרובות ביותר. מהו תפקידו של חוזה, מהי חשיבותו? על כך יוסבר מיד. חוזה שכירות דירה הוא אחד מן החוזים השכיחים ביותר, נסקור כאן מהם הסעיפים החשובים אשר כדאי לכלול בחוזה שכירות דירה. הפרת חוזה הוא מונח מרכזי בדיני החוזים ועל כן נבאר במאמר זה מהי הפרת חוזה ומה ניתן לעשות בעת שהיא מתרחשת.
מושגים בדיני חוזים: מהו חוזה, חוזה שכירות דירה והפרת חוזה.
תגיות:

חלק נכבד מן הפעילות הכלכלית של האדם נעשית באמצעות חתימה על חוזה. היות שמדובר בפעולה כה שכיחה, ישנה נטייה לשכוח את משמעותו המשפטית של חוזה ואת העובדה כי הכתוב בו מחייב את החתומים עליו.

ישנם סוגים שונים של חוזים כגון חוזה עבודה, חוזה הלוואה, חוזה שותפות וחוזה שכירות דירה. המשותף לחוזים הללו ולעוד רבים אחרים הוא המטרה הבסיסית שלהם: עיגון משפטי להסכמות הצדדים.

חוזה נועד על מנת להבטיח כי הצדדים יקיימו את ההתחייבות שלהם אחד כלפי השני כאשר הפרת חוזה מצד מי מהם או מצד שניהם יכולה לזכות את הצד השני בסעדים שונים, כפי שמיד נראה.

כאשר אדם חותם על חוזה, מסביר אדי סוברי , חזקה עליו שהוא הבין את הכתוב בו וכי הוא מסכים לתנאי החוזה. לאור זאת יש להקפיד על עריכת חוזה נכון אשר ישקף באופן מלא וברור את רצון הצדדים. הנחת המוצא בכל הקשור לחוזה צריכה להיות כי מה שאיננו רשום, לא קיים ועל כן, כל פרט מהותי צריך להיכלל בחוזה.

מומלץ להשקיע זמן בניסוח נכון של החוזה אשר מחד יהיה ברור דיו ומאידך, ישאיר בחוזה מקום לגמישות בעת הצורך. כמו כן, כדאי לשקול הוספת מנגנון יישוב סכסוכים למקרה שתתגלע מחלוקת בין הצדדים. בממצב דברים זה, פנייה אל בורר או מגשר יכולה לחסוך לצדדים זמן רב.

 

חוזה שכירות דירה

 

חוזה שכירות דירה הוא מן החוזים השכיחים ביותר ולרוב הוא אינו מסובך מדי. חוזה שכירות דירה, בדומה לכל חוזה אחר, צריך לשקף את רצון הצדדים ולעגן את ההסכמות אליהן הם הגיעו. מטרתו של חוזה שכירות דירה היא להסדיר את החובות והזכויות הן של המשכיר והן של השוכר.

 

ישנם מספר סעיפים מרכזיים שיש לתת עליהם את הדעת טרם חתימה על חוזה שכירות דירה:

 

  1. השימוש בדירה - עיתים אדם שוכר דירה על מנת להתגורר בה אך בד בבד, הוא מעוניין לעשות שימוש בחלק ממנה כמשרד. כל שימוש בנכס אשר איננו מגורים, צריך להיות כתוב בחוזה באופן מפורש.
  2. ביצוע שינויים בנכס - חלק נכבד מן השוכרים מעוניינים בתקופת השכירות לעשות שינויים קטנים בדירה כגון צביעת הארונות או הקירות בדירה. על מנת להימנע מחיכוכים מיותרים, כדאי לתאם עניין זה עם המשכיר ולהכניס סעיף רלוונטי אל חוזה שכירות דירה.
  3. הפסקת החוזה - נושא הגמישות אשר הוזכר מקודם, רלוונטי לסעיף זה. מומלץ להותיר בחוזה אפשרות ליציאה מוקדמת מהחוזה הן של השוכר והן של המשכיר וזאת בכפוף למתן הודעה מוקדמת מספקת.
  4. מתן ערבויות - חוזה שכירות דירה צריך לכלול גם את נושא הערבויות שנותן השוכר למשכיר. מקובל לבקש משוכרים שטר חוב על סכום מסוים או מתן ערבות בנקאית.

לקריאה נוספת על חשיבות עריכת חוזה שכירות, קיום חוזה שכירות, פינוי שוכרים בעיתיים ועוד - https://www.law4youth.com/.

 

הפרת חוזה

 

דיני החוזים מופקדים על מתן תוקף להסכמות החוזיות שבין הצדדים .היזקקות להם מתעוררת בין השאר במצב של הפרת חוזה. דיני התרופות החוזיים אמורים להעמיד את הצד שנפגע מן ההפרה במצב שבו היה אילולא התרחשה הפרת חוזה.

אדם אשר נפגע על ידי הפרת חוזה יכול לפנות אל בית המשפט ולפניו שלוש אופציות פעולה, האחת היא לדרוש את ביטול החוזה, השנייה את אכיפתו, השלישית, לתבוע פיצוי בגין הפרת חוזה:

  • ביטול חוזה - משמעותו של סעד זה הוא למעשה השבה, קרי, הצדדים משיבים זה לזה את כל אשר קיבלו במסגרת החוזה.
  • אכיפה - כאשר הנפגע תובע את אכיפת החוזה, בית המשפט, אם יענה לבקשתו, יצווה על המפר לקיים את החוזה כלשונו. במידה והמעשה או המחדל של המפר,קרי, הפרת החוזה, גרמה לנזק לנפגע, יפסוק בית המשפט לתובע גם פיצוי עבור הנזק. פיצוי זה אינו נועד להעניש את המפר אלא להשיב את מצבו של הנפגע לקדמותו שכן אילולא התנהגותו של המפר, לא היה נגרם הנזק לנפגע.
  • פיצוי - סעד הפיצוי הינו רלוונטי למקרה שבו נגרם לנפגע נזק עקב הפרת החוזה אך לא ניתן או לא כדאי כלכלית לאכוף את החוזה ועל כן מבקש מצמצם הנפגע את תביעתו לקבלת פיצוי בלבד.

לסיכום, חוזה, חוזה שכירות דירה והפרץ חוזה הם מושגים מרכזיים בדיני החוזים. ערכנו סקירה מקיפה של המושגים הללו ומיקדנו את המאמר בנקודות החשובות ביותר.


חדשות אילת והערבה - יום יום באילת