מינהל התכנון: חניון קמפינג חוות היען הפך למלון סוויטות בחסות היתר בלתי חוקי שהוציאה עיריית אילת

מאת: ניר אמיתי ● 9/4/2021 09:05 ● ערב ערב 3012
מינהל התכנון והבניה עצר את עבודות הבניה בפרויקט התיירות והמלונאות 'נחל שלמה' באילת ● לאחר שמצא כי היזמים הקימו במקום מלון קבע במקום מתחם אוהלים ● במינהל ביקרו את הוועדה המקומית אילת על שהוציאה למקום היתר בניה בלתי חוקי, בניגוד לחוות דעת של היועצת המשפטית לעירייה ● רט''ג: ''ניכר כי מאפייני והיקפי הפרויקט הנמצא בשלבי בניה בימים אלו חורגים באופן משמעותי מהקבוע בתכנית'' ● עיריית אילת: “בעניין זה ישנו הליך משפטי תלוי ועומד. הוועדה המקומית תפעל בהתאם להחלטה שיפוטית שתתקבל”
מינהל התכנון: חניון קמפינג חוות היען הפך למלון סוויטות בחסות היתר  בלתי חוקי שהוציאה עיריית אילת
היועמ''ש לעירייה עו''ד דפנה ישראל צילום עומר כרמון