חשיפה: קצא''א זיהמה את החוף במשך עשרות שנים אך המשרד לאיכות הסביבה לא ינקוט נגדה בהליכים

מאת: ניר אמיתי ● 21/1/2021 13:42 ● ערב ערב 3001
12 אלף טון קרקע מזוהמת הועברו מחוף קצא''א לטיפול והטמנה לאחר שסקרי קרקע שבוצעו במקום לדרישת המשרד להגנת הסביבה מצאו כי זוהמו בדלקים במשך עשרות שנים ● כן נמצא ריכוז חריג של דלקים בקרקע הים הסמוכה לאחת מבארות הניטור ● לאור כך חויבה קצא''א בניטור החוף למשך שנתיים נוספות ● באתר החברה המבצעת הוגדר הזיהום כ''קשה'' ● אך בקצא''א מתעקשים: ''מדובר בזיהום קל''
חשיפה: קצא''א זיהמה את החוף  במשך עשרות שנים אך המשרד לאיכות  הסביבה לא ינקוט נגדה בהליכים
פעולות החלפת החול המזוהם בחוף קצא