כיצד מגישים תביעה נגד משרד הביטחון

מאת: ● 15/7/2020 19:56 ● ערב ערב 2975
חייל, שוטר, סוהר ומשרתי משרד הביטחון רשאים להגיש תביעה לקצין התגמולים לצורך הכרתם כנכי צה"ל, התביעה לנכות יכול שתהיה קשורה לתאונה, למחלה, לפציעה או מחלת נפש שנגרמה עקב תנאי השירות, וכן בהחמרה של מחלה או של מצב רפואי קודם, כתוצאה מתנאי השירות או עקב טיפול רפואי לקוי שניתן במהלך השירות
כיצד מגישים  תביעה נגד  משרד הביטחון

תביעה להכרה כנכה יש להגיש בטופס תביעה כתוצאה מפציעה/מחלה. כמו כן, יש לפרט את הנסיבות בגינן,  ארעה הפציעה/מחלה עקב השירות. ולצרף מסמכים רפואיים התומכים בתביעה. קצין התגמולים יבדוק אם קיים קשר סיבתי בין הפציעה או המחלה שארעה לנפגע למהלך השירות. מומלץ בשלב זה לצרף תצהירים המעידים על הקשר הסיבתי.  במידה והפגיעה הוכרה על ידי קצין התגמולים יוזמן הנפגע לוועדות רפואיות, שבמסגרתן ייקבע האם קיימת לו נכות רפואית בגין הפגיעה, היה וקצין התגמולים החליט לדחות התביעה, ינמק החלטתו, ויצרף  את פרוטוקול הועדה בהחלטת קצין התגמולים. ערעור על החלטתו של קצין התגמולים יוגש בפני ועדת ערעורי נכים בבית המשפט השלום.  ב – 4 עותקים תוך 30 יום מיום בו קיבל התובע את החלטת קצין התגמולים.
ערעור על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערור בפני ועדה רפואית לעררים של משרד הביטחון (ועדה רפואית עליונה). ערעור על החלטת הוועדה לעררים ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי רק על החלטה סופית של הוועדה לעררים בשאלה משפטית בלבד.
 תגמולים בהתאם לדרגת הנכות
נכה שנקבע עבורו 19% – 10% אחוזי נכות, זכאי לתגמול חד פעמי ללא לטיפולים רפואיים במימון משרד הביטחון.
נכה שנקבע עבורו  20% נכות ויותר זכאי לקצבה חודשית קבועה וזכויות נוספות בהתאם לנכות שנקבעה לו.
תביעה להחמרה  לאחר שחלפו לפחות שישה חודשים מיום בו קצין התגמולים הכיר בפגיעה, ניתן להגיש תביעה להחמרת מצב למשרד הביטחון. תובע שזומן לוועדה יפרט את הסיבות שבגינם זכאי לדעתו לקבל הכרה בהחמרת מצבו הרפואי. תובעים רבים אשר נגשים לוועדה ללא נוכחות עו"ד מציגים את מגוון בעיותיהם הרפואיות ללא הוכחת הקשר הסיבתי בין מכלול הבעיות הרפואיות לפגיעה על כן תביעתם נידחת, במקרים אחרים נפגעים אינם מודעים לעובדה שקצין התגמולים קבע עבורם אחוזי נכות מקסימליים ומכורך הפניה להחמרה יכולה הוועדה לשנות ההחלטה שנתן קצין התגמולים כלומר להחליט דווקה כי קיימת הטבה במצבו של הנפגע וכך לשלול הטבות שקיבל.
התיישנות לאחר כ 3 שנים מתום השירות.

משרד עורכי הדין רועי סגל משלב ניסיון רב בסוגיות מגוונות בייצוג נפגעים מול משרד הביטחון        

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י 050-4388258


  חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש