מי אישר את פתיחת תיבת המכרז המוקפא לחוף נפטון? עובד קימא: "זכיתי כי הצעתי את ההצעה הגבוהה ביותר"

מאת: אהובה מאמוס ● צילום: ● 14/8/2019 17:03 ● ערב ערב 2928
לאחר שתנאי מכרז להפעלת חוף נפטון עוררו סערה ציבורית בטענה כי תנאי הסף מתאימים לאדם אחד בלבד עובד קימא - מספר 6 בסיעתו של יצחק הלוי "כיוון חדש" - מה שהוביל לשינויים ● הודה השבוע עובד קימא כי הוא הזוכה במכרז, אף שתוצאותיו טרם פורסמו באתרי חכ"א והעירייה ● לא ברור כיצד עומדים הדברים מול הודעתו של מנכ"ל העירייה מחודש מאי לפיה ועדת המכרזים של החברה הכלכלית לא תכונס לצורך פתיחת המכרז עד לאישור מנהל מרחב דרום ● לשאלה כמה השתתפו במכרז העל החוף, בחרו עיריית אילת וחכ"א שלא לענות
מי אישר את פתיחת תיבת המכרז המוקפא לחוף נפטון? עובד קימא: ''זכיתי כי הצעתי את ההצעה הגבוהה ביותר''