הוגדלה מסגרת האשראי של עיריית אילת במיליוני שקלים

מאת: רותם נועם ● צילום: עומר כרמון ● 8/12/2017 06:49 ● ערב ערב 2840
בנוסף לשתי הלוואות בגובה מצטבר של 23 מיליון ₪ שאושרו במועצה ויילקחו בשנת 2018, הגדילה עיריית אילת את מסגרת האשראי שלה בבנקים ב-4 מיליון ₪ ● הגזבר אסי בן חמו: ''הגדלת האשראי היא תוצאה של גידול בהכנסות העירייה'' ● חבר מועצה: ''אם גדלו ההכנסות מדוע להגדיל אשראי ולא להקטין עמן את הגרעון? זה הכל משום שנכנסנו לשנת בחירות''
הוגדלה מסגרת האשראי של עיריית אילת במיליוני שקלים