מהנדס העיר אסף אריכא לדין משמעתי – פעל בניגוד עניינים

מאת: רותם נועם ● צילום: עומר כרמון ● 16/9/2017 14:11 ● ערב ערב 2828
מהנדס העיר הועמד לדין משמעתי לאחר שדו''ח בדיקה העלה כי פעל מול קבלנים ואנשי עסקים בשעה שרעייתו העניקה להם שירותים מקצועיים כמעצבת פנים ● אלא שלטענתו יש לפסול את דו''ח הבדיקה בעניינו ולבטל את ההליך כולו בשל פגם שנפל במינוי החוקר וכן בשל התיישנות ההליכים ● עוד טוען אריכא מצדו טוען ''ראש העירייה ידע'' ● נכון לכרגע דחה בית הדין את טענותיו המקדמיות והלה פנה בערעור לבג''ץ ● עם זאת לא מצאה לנכון עיריית אילת להשעותו מעבודתו
מהנדס העיר אסף אריכא  לדין משמעתי – פעל בניגוד עניינים
הוא אישר ורעייתו עיצבה. אסף ואור אריכא