מחקר חדש קובע:ילדי סודן -חכמים יותר

מאת: ● 8/2/2011 21:34 ● ערב ערב 2484
מחקר ראשוני קובע: ילדי הסודנים בעלי תפיסה ומודעות גבוהה יותר מילדי אילת. הסיבה לפערים בין שתי קבוצות הילדים: השהות במסגרות החינוך הפורמלי
מחקר חדש קובע:ילדי סודן -חכמים יותר