דובר מארץ 'כוש'

מאת: ● 1/2/2011 20:50 ● ערב ערב 2483
ראיון עם יו"ר שבט ה'דינקה', אגוק מעלה תמונה שונה לגבי המצב בדרום סודן. ההכרזה על עצמאותה של המדינה החדשה שתיוולד בדרום סודן מתרחשת בימים אלו ממש. "רבים מאתנו יחזרו בשנה הקרובה לדרום סודן ונסייע בהקמת המדינה", אומר אגוק. ומציין, "יתכן שלמדינה החדשה יקראו בשם התנכי- מדינת 'כוש'"
דובר מארץ 'כוש'