משט התמיכה בשייטת 13 באילת

מאת: מערכת יום יום באילת ● ● ערב ערב 2448