עיריית אילת טרפדה תוכנית להחייאת החוף הדרומי

מאת: עומר כרמון ● ● ערב ערב 2436
עיריית אילת הפכה את עמדתה והחליטה להתנגד לתוכנית לפיתוח החוף הדרומי כאזור אטרקציות. רפי הוכמן: "הרעיון לפתח שם אטרקציות הוא לדיראון עולם. צריך להוסיף עוד חדרי אירוח". אדריכלית התוכנית: "הוכמן מייצג יזמות של עשירים. הוא מדבר על כל מיני פנטזיות שאני לא יודעת מאיפה הוא מביא אותן"
עיריית אילת טרפדה תוכנית להחייאת החוף הדרומי