דוח מעקב של מבקר העירייה: בעירייה טרם תיקנו את התקלות במחלקת רכש ולוגיסטיקה

מאת: רותם נועם ● 22/12/2022 19:30 ● ערב ערב 3099
דוח מעקב של מבקר העירייה שנערך בדצמבר 2021, וביקש לבדוק האם וכיצד יושמו מסקנות דוח הביקורת לשנת 2020 שמצא כשלים בניהול האינוונטר העירוני, גילה כי אלו טרם תוקנו ● המבקר: ''טרם בוצע יישור קו... מומלץ להתחיל בתהליך של סגירת פערים”
דוח מעקב של מבקר העירייה:  בעירייה טרם תיקנו את התקלות  במחלקת רכש ולוגיסטיקה
הונחתה להכין תכנית עבודה ל''ישור קו''. מנהלת אגף רכש ולוגיסטיקה שולי בן עמי