נחל היעלון ניצל - המלון החדש ביהל יאלץ לתקן את התוכנית

מאת: רותם נועם ● 6/5/2022 12:09 ● ערב ערב 3067
בניגוד לעמדת היזמים, שלחה המועצה הארצית את מתכנני המלון בקיבוץ יהל לשנות את התכנית הגובלת בנחל היעלון, כך שתוכפף לתמ''א 1 העוסקת בשימור ובניה לצד נחלים ● המשמעות, לטענת היזמים, דחיה של שנה עד חמש שנים בקידום הפרויקט ● בכך התקבלה עמדתם המשרד להגנת הסביבה ומשרד המשפטים שסרבו לאשר את התוכנית בייעוד של מלונאות מחשש שהדבר יגרור בעתיד פרשת נחל האסי חדשה
נחל היעלון ניצל - המלון החדש  ביהל יאלץ לתקן את התוכנית
הדמיה של חאן צל תמרים עליו יבנה המלון החדש
תגיות:

המועצה הארצית  של מנהל התכנון בישיבתה כוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע), אישרה ב-15.3.22 את תכנית הפיכתו של הפיל הלבן העומד שומם בכניסה לקיבוץ יהל, כך שיהפוך למלון בן 120 חדרים בשטח של 3,500 מ"ר. אישורה של המועצה הארצית נדרש מאחר והמקום מוגדר כיום בייעוד של תיירות ולא מלונאות וכן מאחר ומתוכננים להבנות בו 120 חדרים, שעה שלקיבוץ היתר לבנות כיום עד 100 חדרי אירוח, מהם 33 כבר קיימים. היתר של מעל 100 חדרים מחייב כאמור את אישורה של המועצה הארצית. 
באשרה את עמדת הוועדה המחוזית שדנה בנושא ביולי 2021, קבעה המועצה הארצית כי קיים אינטרס בהשמשת המבנה הנטוש העומד כיום במקום ואשר שימש בעבר כאתר הסעדה ומסחר בייעוד של תיירות. הוועדה ציינה כי השתכנעה כי התוכנית אינה מהווה השפעה מהותית על הסביבה ועל ערכי נוף, וכי המדובר בשטח נגוע. כן הובהר כי הבניה במקום לא תעבור את גובה שתי קומות ותתאם את אופי הבניה בקיבוץ שהנו כפרי. השטח האמור צמוד לשטח הקיבוץ, וממוקם בכניסה אליו.

 

יהל טרם הגיע למיצוי הפוטנציאל התיירותי שלו


במהלך הדיון שנערך בוועדה המחוזית, נשאל נציג הקיבות יוסי עמיאל,  מדוע לדעתו לא יכשל מתחם האירוח כפי שנכשל מתחם התיירות שפעל שם בעבר ואמר: "אני חושב שיש כמה דברים שקורים: האירוח והתפוסות באזור שלנו הולכים וגדלים. עם מעט מאוד חדרי אירוח בכל האזור. יותר גורמים יזמיים שאיתנו בקשר להשתמש במבנה ולהפוך אותו למלון. כל החיבור של האזור הזה לסביבה הטבעית שמצויה סביב סובב יהל בעצם שמביאה יותר ויותר אורחים יש לנו בית הארחה שפעיל אנחנו רואים את השינויים בבית הארחה. זה המגמה שמקובלת בעולם לעבור מתיירות מסוימת לתיירות יותר מחוברת לטבע לקרקע. ויהל הוא מן מיקום כזה, עוד לא הגענו למיצוי של הפוטנציאל של תיירות החוץ שתגיע דרך שדה תעופה רמון...לצד זה אנחנו חקלאים שמגדלים תמרים, למעשה, הגורל שלנו תלוי בתמרים האלה. והכלכלה היחידה שניתן לפתח אותה שתהיה שוות ערך תהיה תיירות ואנחנו חייבים להפשיל שרוולים ולפתח תיירות. וזה מה שאנחנו עושים ולכן המבנה הזה שכבר מפותח וכבר נבנה בהשקעה אדירה של 33 מיליון ש"ח עומד כפיל לבן וצריכים להשמיש אותו ושימוש של אכסון מלונאי זה השימוש הנכון". עוד סיפר עמיאל כי לקיבוץ מספר גורמים המתעניינים בפרויקט וממתינים לאישורו. 

 

הפיל הלבן בכניסה לקיבוץ – משקף בניה כפרית קרובה לטבע

 

להרחיק מהנחל תשתיות ושבילים


אלא שאליה וקוץ בה. בניגוד לעמדת היזמים שביקשו כי מכלול השטח יאושר בייעוד של מלונאות, הכריעה המועצה הארצית כי שטח המלון הגובל בנחל היעלון, יהיה כפוף לתמ"א 1, העוסקת, בין היתר, בהסדרת שטחי שמורה, נחלים וחופים, ובפקר העוסק בנחלים, מגדירה התמ"א את ייעודה ב"הבטחת קיומם ותפקודם של נחלים וסביבתם בראייה אגנית". עמדה זו תואמת את עמדת המשרד להגנת הסביבה שדרש את תיקון התוכנית עוד בדיון בוועדה המחוזית, אז הסתפקה הוועדה בסימון השטח הזה כ"שטח פתוח" תוך סימון הנחל העובר בתוכו. המשמעות של דרישה זו לטענת היזמים היא עיכוב של בין שנה עד חמש שנים ביציאה לדרך של הפרויקט, שכן התיקון יחייב אותם להגיש תוכנית חדשה למינהל מקרקעי ישראל (רמ"י).
בהחלטתה, קובעת המועצה הארצית, כי יהיה על היזמים לתקן את התכנית הקיימת כך ש"באפיק וברצועת המגן של נחל יעלון יחולו השימושים המותרים בסעיפים הרלבנטיים בפרק הנחלים בתמ"א 1". הסעיפים אליהם מפנה ההחלטה, מפרטים פעולות מיוחדות שנדרשות מהיזמים על מנת להגן על הנחל. בין היתר הם יידרשו לפעולות השבה ושיקום שלו, להסדרתו ולתחזוקו לצורך הבטחת זרימה תקינה וכן למתקני מחקר וניטור ויצירת מעברים לבני אדם ובעלי חיים במסדרון הנחל וגדותיו וכן להימנע מחסימתו ולאפשר מעבר חופשי לאורכו. כמו כן מקשה התמ"א על הטמנת קווי תשתית לאורך אפיק הנחל ודורשת מציאת חלופות רחוקות יותר. ההחלטה אף מכפיפה את ההיתר לכך שיורחקו מהנחל, ככל הניתן, שבילים או דרכי שירות, כך שלא יפגע תפקוד הנחל ותמנע ככל הניתן פגיעה הערכי טבע.

 

יאלצו להגיש תוכנית חדשה


בהתייחסם לדרישה להכפיף את השטח הגובל ביעלון לתמ"א 1, אמרו היזמים עוד בוועדה המחוזית, כי הגדרה כזו תאלץ אותם להגיש תוכנית חדשה ברמ"י וכי הדבר עלול לעכב את הפרויקט בשנה ואף יותר, אלא שגם נציג רשות הניקוז תמך בכך שהנחל יסומן ככזה, ויו"ר הוועדה, עודד פלוס השזהיר "אחר כך תהיה (פה) פרשת (נחל) האסי". גם נציגת משרד המשפטים בדיון התנגדה לבקשת הקיבוץ והבהירה כי לא ניתן שלא לשקף בתכנית את העובדה שמדובר בסופו של דבר בנחל שעובר במקום. 
יו"ר הוועדה עודד פלוס הטיח בה: "זו תהיה ההרגשה הטובה שלך שאנחנו נצא מפה היום עם פרויקט שתקענו אותו ל - 5 שנים. או - קיי. הבנתי". אך נציגת משרד המשפטים לא נסוגה והשיבה לו כי זהו בדיוק המדרון החלקלק ממנו היא חוששת, ואף נתנה דוגמה למצה היפותטי, בו על מנת שלא לתקוע תכנית לבניית מלון על חוף ים, ימחקו מהתכניות את העובדה כי המדובר בחוף ים.
המשמעות בפועל היא כי על היזמים לפנות כעת להגיש תוכנית חדשה לרמ"י בה יסומן שטח הנחל ככזה ורק לאחר אישורה מחדש, יידרש אישור מחודש של התוכנית במועצה הארצית.

 

"אנחנו סתם מזבזים את הזמן שלנו


יו"ר הוועדה עודד פלוס סיכם את הדברים: "אני חייב לומר שאני עושה את זה בלב כבד. נראה לי אנחנו סתם מבזבזים את הזמן שלנו. מאשרים תכניות אבל מבנים לא ייבנו. ולא מעניין אותי למה. אם זה בגלל מנהל מקרקעי ישראל או גורם אחר. איך אומרים? לצערי אני הרבה זמן בממשלה. אני יודע איך זה עובד.”
עוד נקבע בהחלטת הוועדה המחוזית כי: "טרם ביצוע הכשרת קרקע בשטח חדש, תערך בדיקת מצאי ערכי הטבע ואופן הטיפול בהם (שימור/העתקה/היתר פגיעה) בהתאם להנחיות רט"ג. כמו כן, למניעת זליגת עבודות ופסולת משטחי הפיתוח, קודם העבודות להכשרת הקרקע לפיתוח יסומנו גבולות עבודות הפיתוח, בתיאום עם רט"ג".
תכנית 0784132


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש