חשיפה: עמותת הכדורסל קיבלה 766 אלף שקל שלא על פי מינהל תקין ותאלץ להשיבם

מאת: רותם נועם ● 21/4/2022 07:12 ● ערב ערב 3065
דוח הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה, חושף כי ענף הכדורסל באילת ייהנה השנה ממענק חד פעמי בגובה 420 אלף שקל, בנוסף לתקציב התמיכות הרגיל ● ואולם באותה נשימה חושפת הוועדה, כי דוח מבקר העירייה מצא כי לעמותת הכדורסל הועברו כספים בסך של יותר מ-766 אלף שקל שלא באמצעות כספי התמיכות המאושרים ● כעת, נדרשת העמותה להשיב את הסכום בפריסה תלת שנתית, וביקורת נוקבת נשמעת על כך שהמענק החד פעמי, שיכול היה להתפזר בין עמותות הרווחה והחסד בעיר, יועבר הלכה למעשה על מנת לכסות על הבור התקציבי שנוצר בשל העברת הכספים הפסולה ● יניב חנו יו''ר וועדת ביקורת: ''קופת העירייה הפכה לכאורה ל''קופה קטנה'' של מאן דהוא“
חשיפה: עמותת הכדורסל  קיבלה 766 אלף שקל שלא על פי  מינהל תקין ותאלץ להשיבם
''ממש זלזול באינטליגנציה של הציבור ונבחריו''. חנו ● צילום: יהודה בן יתח

הוועדה המקצועית בעיריית אילת, בראשותם של מנכ"ל העירייה פיליפ אזרד, גזבר העירייה אסי בן חמו והיועמ"ש לעירייה עו"ד דפנה ישראלי, שקבעה את חלוקת כספי התמיכות לעמותות השונות באילת לשנת 2022, הוסיפה השנה סכום לא מבוטל של 420 אלף שקל לעמותה הכללית לספורט המתקצבת את ענף הכדורסל באילת. 
המדובר בתוספת אותה רשאית הוועדה להעניק לצורך מימון פעילות קבוצת הכדורסל העירונית לאור הישגים מיוחדים אליהם הגיעה. במקרה האמור, נימקה הוועדה כי העפלת הקבוצה לחצי גמר הליגה והשתתפותה בליגה האירופאית מצדיקים את מתן המענק האדיר, שיתווסף לתקציב התמיכות השוטף ממנו נהנית הקבוצה בסך של 2.85 מיליון שקל, זאת למרות שהקבוצה הציגה בסופו של יום תוצאות בינוניות בלבד ואף שהבטיחה את הישארותה בליגה, עשתה כן לאחר מאבק הישרדות מתיש שהותיר אותה (נכון להיום) מחוץ לשמינייה הראשונה בפלייאוף התחתון של ליגת העל. כמו כן, החליטה הוועדה על מתן הסכום תוך התעלמות מהירידה החדה בכמות הילדים שנרשמו השנה ללימודי כדורסל בבית הספר לכדורסל שמפעילה העמותה.

 

תאלץ להשיב את הסכום לאורך שלוש שנים


אלא שמתוך דוח הוועדה אף נחשף מהלך דברים חמור, לפיו, דוח מיוחד שערך מבקר העירייה, מצא כי שולמו לעמותת הכדורסל כספים שלא במסגרת התמיכות המאושרות, ובכך למעשה נעשתה "תמיכה עקיפה שלא אושרה כנדרש בסך כולל של 766,159 שקל", אותם יש להשיב כרגע. 
דברים אלו אף עלו במסגרת ישיבת ועדת הביקורת בראשותו של יו"ר הוועדה וראש האופוזיציה במועצה, יניב חנו, שקיבל את הסכמת מבקר העירייה לחשוף את הנושא במסגרת דוח וועדת הביקורת, אף שדוח המבקר בנושא טרם הובא לדיון במועצת העירייה. חברי הוועדה ביקשו את האישור המיוחד לחשוף את הנושא, במטרה לאפשר את גביית החוב בפריסה כבר מכספי התמיכות השנה. יצוין, כי דוח הביקורת שערך המבקר נעשה לבקשתה של הוועדה המקצועית. 
לאור כך, קובעת הוועדה כי יש לקזז את הסכום של 766 אלף השקלים שהועברו שלא על פי כללי המינהל התקין, מתקציב התמיכות של הקבוצה, בפריסה של שלוש שנים, במטרה שלא לפגוע בפעילות השוטפת של העמותה (255,386 שקל שיקוזזו בכל שנה מהתקציב בשנים 2022, 2023, ו-2024). 
כעת עולים קולות הקובלים על כך שהענקת המענק החד פעמי בגובה 420 אלף שקל, בא במטרה לכסות חלקית על הסכום שעל הקבוצה להשיב. 
יניב חנו, יו"ר וועדת ביקורת בעירייה שנחשף לדברים, ביקר את ההתנהלות העירונית הפסולה לדבריו, שבאה בסופו של יום על חשבון תקציב של מאות אלפי שקלים שניתן היה להעביר לעמותות חסד ורווחה במקום לבור התקציבי שיוצר ענף הכדורסל: "קופת העירייה הפכה לכאורה ל"קופה קטנה" של מאן דהוא", אמר ל'ערב ערב באילת'. "במילון החדש של עיריית אילת קוראים לזה "תשלומי יתר" לעמותה שלא במסגרת התמיכות. המדובר בזלזול של ממש באינטליגנציה של הציבור ונבחריו".
 


יניב חנו הזהיר כבר ב-2020


כזכור, כבר ב-2020 העלה לדיון ציבורי חנו את המגמה בעיריית אילת להעלות משנה לשנה את תקציבה של עמותת הכדורסל על חשבון עמותות הרווחה והחסד, לאחר שוועדת התמיכות המקצועית של העירייה מצאה לקצץ בתקציבן בשל טענתה כי חל קיטון בפעילותן עקב הסגרים. 
חנו הוציא אז מכתב ובו התריע כי  המדובר במחטף עירוני לקיצוץ רוחבי בתקציבי עמותות הדת וכן עמותות נוספות, זאת לעומת החלטת העירייה להעלות את סעיף התמיכות בקבוצת הכדורסל של אילת בסך של 490 אלף שקל. "לראות ולא להאמין איך בהינף יד לקראת סוף השנה, ללא התראה, התקבלה החלטה לקזז מתקציב כלל עמותות הדת כ-50% מתקציב התמיכות...וכל זאת לצד גידול בתמיכה בעמותה הכללית לספורט על סך 490,000 שקל (גידול של יותר מ-20%) סה"כ 2,790,000 שקל", כתב אז חנו והוסיף: "אסי בן חמו, גזבר העירייה, מתבקש לשלוח לכלל החברים את לו"ז של העברת הכספים שבוצעו השנה לכלל העמותות, ובפרט העמותה הכללית לספורט, טרם התכנסות הוועדה. כמו כן, אבקש את חוות דעתה של היועמ"ש, באם הכסף עבר לפי כל נהלי המנהל התקין (כל זאת לפני ישיבת המועצה)". 
יודגש, כי כבר אז ציינה וועדת התמיכות כי בכל הנוגע לעמותת הכדורסל, היא "מבקשת לבדוק את התמיכות ששולמו בכסף ובשווה כסף לשנים 2017-2019 כולל וכי הוועדה תפעל בהתאם לתוצאות הבדיקה ביחס לתמיכות עתידיות". עוד הוסיפה הוועדה כי: "ככל והעמותה תגיש בקשה מנומקת לאישור מענק מיוחד לאור חשש לקריסה כלכלית, עליהם להגיש תכנית הבראה וזאת בהתאם להחלטת המועצה מאוגוסט 2019".
כיום יצא המרצע מן השק ומתברר כי כספי עמותת הכדורסל אכן הועברו באופן פסול כפי שטען חנו וכפי שחשדה הוועדה המקצועית. אלא שכאמור, בעמותת הכדורסל יכולים לנשום לרווחה בזכות החלטת אותה וועדה מקצועית מהשנה, לכסות לה את מרבית החוב באמצעות המענק החד פעמי המיוחד. 

מעיריית אילת  נמסר בתגובה: "ראשית נציין, כי הדו״ח נערך לבקשת חברי ועדת התמיכות - מנכ״ל העירייה, גזבר העירייה והיועצת המשפטית לעירייה. מאחר שהדו״ח טרם הותר לפרסום לא ניתן להתייחס לתוכנו וכל המפרסם ממצאים מתוך הדו״ח, עובר על החוק. יחד עם זאת וכדי להעמיד דברים על דיוקם, בניגוד לנוסח השאלה, בדו״ח לא נכתב כי הועברו כספים שלא כדין".


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת