מבקר העירייה: כשל התנהלותי ורישום לקוי במערכת רישום האינוונטר העירונית

מאת: רותם נועם ● צילום: עומר כרמון ● 25/3/2022 14:31 ● ערב ערב 3061
בדוח הביקורת שפרסם מבקר עיריית אילת, עו''ד אלי הרציג, בעניין אינוונטר עירוני (רישום וגריעת מלאי), נמצאו חריגות גדולות הנובעות מכך שמחלקות עירייה מבצעות רכש באמצעות הזמנות עבודה שלא נרשמו באינוונטר העירוני ● כן נמצא כי בעירייה לא מסמנים טובין שנרכשו בסמל העירייה וכן לא מקפידים על גריעת ציוד מהרשימות ● בין היתר מציין הדוח חריגות גדולות ברכש מזגנים למוסדות חינוך ● המבקר: אם תתרחש שריפה באחד מיחידות העירייה, יגרור העדר הרישום ביטוח חסר מול חברת הביטוח
מבקר העירייה: כשל התנהלותי  ורישום לקוי במערכת רישום  האינוונטר העירונית
האם יימצא התקציב וכוח האדם הנדרש לשם תיקון ממצאי הדוח? מבקר העירייה עו''ד אלי הרציג