עיריית אילת אישרה את פרויקט בריכות דגיגי הטונה ביבשה

מאת: רותם נועם ● 24/12/2021 11:15 ● ערב ערב 3048
בחודש ספטמבר השנה, אישרה ועדת המשנה לתכנון ובניה בעיריית אילת, את בקשת המרכז הלאומי לחקלאות ימית, להקמת מתחם דגיגי הטונה באילת ● המדובר בתכנית המיועדת להשתרע על פני למעלה מ-10,000 מ''ר באזור הסבחה של אילת הממוקם בשטח המרכז לחקר ימים ואגמים (מלח''י) ● כיום מוגדר שטח זה בחלקו כשטח ללא ייעוד ובחלקו כשטח המוקצה לאטרקציות (אטרקציית פארק המים אקווריה שמעולם לא יצאה לדרך), ולפיכך תחייב ההחלטה את שינוי התב''ע של השטח ● תכנית המתאר שאושרה לאחרונה לעיר אילת קובעת שטח זה בייעוד של מבנים ומוסדות ציבור, תוך ציון כי השטח מיועד לפעילות ומחקר של חקלאות ימית
עיריית אילת אישרה את פרויקט בריכות דגיגי הטונה ביבשה