עיריית אילת מבקשת לקדם את המלון התת ימי – במינהל התכנון נותנים ברקס!

מאת: רותם נועם ● צילום: רותם נועם ● 27/10/2021 17:20 ● ערב ערב 3040
מינהל התכנון השיב חוות דעת משפטית מנומקת ליועמ''ש לעיריית אילת, כי הוועדה המקומית אילת אינה מוסמכת לאשר תכנית המוסיפה שימוש של מלונאות לצורך הקמתו של מלון תת ימי על חורבות מסעדת כוכב הים הנטושה בחוף קיסוסקי ● זאת מאחר וכל שינוי ביעוד או בזכויות כפוף להוראות תמ''א 13 המגבילה בניה חדשה על חופי הים וכן לאור כך שהשימוש המותר כיום למסחר במקום הינו טפל לשימוש העיקרי שהנו ''נופש ובידור“
עיריית אילת מבקשת  לקדם את המלון התת ימי –  במינהל התכנון נותנים ברקס!
''יש לעדכן תכניות הבינוי עליהן מתבססת תמ