עיריית אילת מבקשת לקדם את המלון התת ימי – במינהל התכנון נותנים ברקס!

מאת: רותם נועם ● צילום: רותם נועם ● 27/10/2021 17:20 ● ערב ערב 3040
מינהל התכנון השיב חוות דעת משפטית מנומקת ליועמ''ש לעיריית אילת, כי הוועדה המקומית אילת אינה מוסמכת לאשר תכנית המוסיפה שימוש של מלונאות לצורך הקמתו של מלון תת ימי על חורבות מסעדת כוכב הים הנטושה בחוף קיסוסקי ● זאת מאחר וכל שינוי ביעוד או בזכויות כפוף להוראות תמ''א 13 המגבילה בניה חדשה על חופי הים וכן לאור כך שהשימוש המותר כיום למסחר במקום הינו טפל לשימוש העיקרי שהנו ''נופש ובידור“
עיריית אילת מבקשת  לקדם את המלון התת ימי –  במינהל התכנון נותנים ברקס!
''יש לעדכן תכניות הבינוי עליהן מתבססת תמ

כוונותיה של עיריית אילת לקדם את הפיכתה של מסעדת כוכב הים הנטושה בחוף קיסוסקי, למלון תת ימי, קיבלה החודש תמרור עצור מהוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז דרום שבמינהל התכנון. 
במכתב שהוציא היועמ"ש לוועדה, ניר שטרן, ליועמ"ש לעיריית אילת, עו"ד דפנה ישראלי, הוא  דוחה את פניית הוועדה המקומית אילת שביקשה ממנו לבחון האם היא מוסמכת לאשר תכנית המוסיפה השימוש של מלונאות לשטח המסעדה הנטושה שיעודה כיום הנו "שרותי נופש בידור ומסחר", ומבהיר כי שינוי ייעוד כזה אינו אפשרי. 
מחוות הדעת עולה כי בעבר כבר ביקשו היזמים לקדם את הקמת המלון התת ימי בדרך של אישור חורג, אך בקשה זו נזנחה לאחר שהמינהל הוציא הבהרה בספטמבר 2019 ממנה עולה כי לא ניתן לאשר הקמת מלון תת ימי בדרך של שימוש חורג וכי בכל מקרה תידרש התכנית החדשה לאישור הוועדה לשמירת הסביבה החופית (ולחו"ף), כמו גם לאישורו של השר הממונה, אישורים שכלל אל בטוח שינתנו לאור מדיניות התכנון המחוזית. 

 

המכשולים בדרך לאישור: הולחו"ף ותמ"א 13


נכון להיום, נמצא השטח בייעוד של "שרותי נופש בידור ומסחר", כאשר היזמים מבקשים לשנותו לייעוד של מלונאות ומסחר. חוות הדעת מסבירה מדוע שינוי ייעוד כה אינו אפשרי במסגרת סמכות הוועדה המקומית: "מדובר בשימוש לתיירות שרותי חוף עם מסחר מוגבל ונלווה בזיקה לתיירות ולא מדובר בייעוד מסחר כשימוש עיקרי", מסבירה חוות הדעת, ומפרטת כי "ביחס לשימושים המותרים ביעוד זה (מסחר) הוראות התכנית מאוד מצומצמות, ובמיוחד ביחס לשטח התת ימי". 
בנוסף, מצביעה חוות הדעת על קושי נוסף בדמות תמ"א 13 שנולדה ב-2005 ומטרתה למנוע תכניות בינוי חדשות על חופי הים באלת. תכנית זו קבעה את שטח התכנית כשטח חוף רחצה וספורט שייט ימי ולפיכך היא אינה מאפשרת שימושים מלונאיים בשטח זה. תמ"א 13 אמנם כפופה לתכניות שאושרו קודם להחלתה כמו במקרה הנוכחי ואולם הובהר בה, כי כל שינוי בתכנית קיימת יהיה כפוף לה.
בעיריית אילת ביקשו להחיל על הפרויקט סעיף בחוק התכנון והבניה המאפשר הוספת שימוש מלונאי למבנים קיימים ביעוד מסחר, משרדים ועוד, אך שינוי כזה מותנה בשני תנאים בהם לא עומדת התכנית להפיכת המסעדה למלון, הראשון: ששטח הבינוי במיועד לא ישתנה וכי המדובר במבנה שבנייתו הושלמה זה מכבר. חוות הדעת קובעת כי השימוש "מסחר" הקיים בתכנית התקפה כיום, הנו שימוש נלווה בלבד לייעוד העיקרי שהנו תיירות, כלומר שמדובר באישור למסחר מוגבל בלבד בעל מאפיינים תיירותיים "ולא מדובר בשימוש למסחר העומד בפני עצמו" ולכן אין המדובר בשימוש עקרי בתכנית המאושרת. בנוסף לכך, מדגישים במינהל כי התכנית החדשה שמבקשים היזמים לאשר כפופה בכל מקרה לאישור לפי תמ"א 13 שספק אם יכול להינתן "בהינתן שהשינוי בו מדובר נוגד את מטרות התמ"א אשר נמנע במפורש מאושר מלונאות בחו, עצמו ובים". 
לאור נימוקים אלה, שדי בהם לגישת המינהל על מנת לדחות את הבקשה, הותיר המינהל ב"צריך עיון" את השאלות האם הוספת שטחי השירות המבוקשים בתכנית החדשה עומדים בתנאי הדורש, כי שטח הבינוי בתכנית יוותר ללא שינוי וכן בתנאי הדורש כי יהיה מדובר במבנה "שבנייתו הושלמה". 
עם זאת מבהיר המינהל כי עמדתו זו גובשה מבלי שהועברו לעיונו מסמכי התכנית המוצעת ולפיכך הבהיר כי בחינה מלאה של התכנית כמו גם של סמכותה של הוועדה המקומית בנושא, תעשה רק לאחר הגשתם.

 

מבנה מרכזי ואיי מגורים בשטח של 25,000 מ“ר. הדמיית המלון התת ימי

 

היזמים: "יהיו מריבות עם הירוקים אבל בסוף זה יאושר“


עוד ב-2017 הודיעה חברת אלון של האחים נוימן, שרכשה את "כוכב הים", כי היא עומדת לגייס בבורסה בתל אביב סכום של 850 מיליון שקל, אשר 200 מיליון מתוכו ישמשו להקמתו של המלון התת ימי בשם  Coral Dream Hotelשיבנה על חורבותיה, עשרה מיליון שקלים מסכום זה הוקצו לדברי היזמים לצורך שיקום הסביבה הימית. המלון, שאמור להבנות בעומד של 15 מ' בחוף הצפוני, אמור להשתרע על שטח של לא פחות מ-20,000-25,000 מ"ר בתוך הים, ובו יבנו בשלב ראשון 80 חדרים, כאשר ישנה כוונה לעלות לגובה של קומה נוספת לפחות מעל המבנה הקיים ולהגדיל את המלון בעתיד ל-110 חדרים. במבנה המרכזי צפויים להיות חדרי אירוח מעל ומתחת לפני הים וכן כל השטחים הציבורים, לובי, מסעדות, מרפסות שיזוף, בריכה, מכון כושר, גנים תלויים ועוד. כ-70 חדרים יבנו על איים צפים, מחוזקים בכבלי פלדה לקרקעית הים. הגישה לכניסה אליהם תהיה בגובה המים, באמצעות סירות או מזחים להולכי רגל. חדרי השינה יבנו מתחת למים ולהם קירות זכוכית שקופים. לכל חדר יהיו בריכה וג'קוזי פרטיים ומקום לתצפית והתרווחות בגובה פני הים. ההשראה לקירוי האיים, המלון והסובב, לדברי היזמים, היא שונית האלמוגים, כאשר המבנה מבקש לדמות לצופים אלמוגים.

היזמים, שצפו כבר אז את התנגדות הירוקים לתכנית אמרו:  "היה אישור. החברה להגנת הטבע לא הגישה התנגדויות לוועדות, הן יגישו אותן כנראה מאוחר יותר. סביר שבמקומית ובמחוזית זה יאושר. בארצית יהיו מריבות עם הירוקים אבל בסוף זה יאושר".

 

 הדמיית המלון התת ימי

 


 

"פרויקט אבסורד על גבול ההזוי“


באוקטובר השנה, הגישה החברה להגנת מסמך התנגדות מפורט למסמך המדיניות שגיבש המינהל בנוגע לטיפול במרחב הימי של מפרץ אילת, בדגש על הסדרה מלאה של כל הבנייה התיירותית העתידית לאורך חופי אילת, ממזרח לדרום. 
מטרת המסמך לשמש כקריטריון ומתווה לפעולות פיתוח הנוגעות לסביבה הימית ולשימורה. בין היתר, מתייחס המסמך גם לעמדת החברה להגנת הטבע לפרויקט המלון התת ימי באילת. בחברה חושבים כי המדובר בפרויקט מסוכן במיוחד לשלום המפרץ: "במקום לפנות מבנים נטושים מהים לאלתר, ולאפשר נוף פתוח לים לרווחת קהל המבקרים, מתבקשות שוב ועדות התכנון להכשירן על חשבון משאב הטבע הימי הייחודי המוכר בחשיבותו בארץ ובעולם כולו. היוזמות התכנוניות מהוות סכנה עתידית לשונית האלמוגים, למערכת האקולוגית הטבעית תוך פגיעה קשה בזכות הציבור ליהנות מחופים פתוחים...יוזמות אלה מנוגדות להוראות תמ"א 13...יש לעדכן תכניות הבינוי עליהן מתבססת תמ"א 13 ולהתאימן לרוח ההווה ולא לחזק טעויות מהעבר (לפני 30 שנה) שהובילו להקמת מבנה המסעדה התת ימית "כוכב הים האדום". החברה להגנת הטבע מתייחסת למפגע נוסף במפרץ אילת הרפסודה הלבנה: "לגבי הרפסודה הלבנה, המצב אף חמור יותר כי מדובר בעבירת בניה חמורה כאשר מבנה זה הוקם ללא היתר וקיומו המתמשך מוסיף לזילות באכיפה של עבירות בניה במדינה...אתרים אלו הפכו למפגעים סביבתיים ונופיים שיש לפנותם. היוזמות התכנוניות הנוכחיות מהוות איום סביבתי...אנו מבקשים שמסמך המדיניות יסמן את ביטול שתי התכניות האלה, ולהורות על הוצאת המפגעים מהמים". , נכתב במסמך.
השבו נמסר מהחברה להגנת הטבע בהמשך לחוות דעתו של המינהל לעיריית אילת הדוחה את שינוי היעוד שביקשה זו לבצע מתיירות נופש ומסחר למלונאות: "על מפרץ אילת צריך לשמור מכל משמר ולא לקדם בו פרויקטים אבסורדים על גבול ההזויים". 

מרשות הטבע והגנים נמסר בתגובה: “הליך הבחינה על ידי רשות הטבע והגנים טרם הושלם, מאחר ולא התקבלו כלל החומרים הדרושים, זאת למרות הפניות ליזם. גם להבנת הרשות המסלול התכנוני של שימוש חורג אינו ההליך המתאים לבחינה וקידום התכנית“.


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת