ביהמ''ש סירב לאכוף על משרד הביטחון להפעיל בצו זמני את מכרז ההיסעים באזור אילת

מאת: רותם נועם ● 18/8/2021 22:08 ● ערב ערב 3031
בית המשפט סירב להעניק לחברת מטיילי א. אילת סעד זמני שיכפה על משרד הביטחון להפעיל את מכרז ההיסעים בו זכתה החברה ושבוטל טרם כניסתו לתוקף, לאחר שבמשרד הביטחון פסלו את הצעת החברה האילתית שהיתה ההצעה היחידה לאזור אילת ● עם זאת נפסק כי אין המדובר בתביעת סרק
ביהמ''ש סירב לאכוף על משרד  הביטחון להפעיל בצו זמני  את מכרז ההיסעים באזור אילת
ביהמ''ש לא יאכוף קיום הסכם שניתן לפצות על הפרתו בכסף. מטיילי א. אילת

למרות שקבע כי אין המדובר בתביעת סרק ולמרות שהבהיר כי המדובר בשאלה כבדת משקל שתבחן במסגרת ההליך, סירב בית המשפט המחוזי בתל אביב להוציא צו עשה זמני שיחייב את משרד הביטחון להוציא אל הפועל מכרז היסעים באזור אילת בו זכתה חברת א. מטיילי אילת, ואשר בוטל בהמשך לאחר שבמשרד מצאו כי ההצעה שהגישה החברה היתה פסולה. החברה הגישה תביעה אזרחית לאכיפת ההסכם בבית המשפט נגד משרד הביטחון, שמצדו טען כי לא ניתן לתקוף את הנושא בדרך של תביעה אזרחית וכי היה על החברה להגיש עתירה מינהלית כנגד החלטת המשרד לבטל את הזכייה במכרז.
המדובר במכרז שפרסם משר הביטחון בשלהי 2020, לשירות הסעת נוסעים בקווים קבועים עבור צה"ל ומערכת הביטחון. החברה זכתה במכרז ואף נדרשה והעניקה הנחה שהשוותה את הצעתה לאומדן, ולפיכך היא הומלצה כזוכה, מה גם שהיתה המציעה היחידה לאזור אילת. 
לאחר שהמשרד הודיע לחברה כי הצעתה נפסלה, וזאת שעות ספורות טרם תחילת השירות, הגישה זו הן תביעה לאכיפת חוזה והן צו הצהרתי שמבקש לקבוע כי הסכם ההיסעים בתוקף ועל המשרד לקיימו וזאת חרף הודעת הביטול ששלח.   לטענת המשרד, ההצעה נפסלה מאחר ונמצא כי מספר הצעות (ביניהן של החברה מאילת) הוגשו ביחס לשלושה כלי רכב וזאת בניגוד לתנאי המכרז שהתייחסו לשני כלי רכב בלבד. כנגד המכרז הזה עומדת תלוה כיום עתירה מינהלית של זוכה נוספת שזכייתה בוטלה באופן דומה.
בדחותו את הבקשה לסעד זמני, ציין ביהמ"ש מפי השופט דורון חסדאי, כי:  "בנסיבות העניין לא יכולה להיות מחלוקת כי למבקשת, כמי שזכתה במכרז ואף השתכלל עמה החוזה, קיימת עילת תביעה טובה במובן זה שאין המדובר בתביעת סרק אלא בתביעה המעלה שאלה רצינית שיש לדון בה" ואולם, הוא מצא כי מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת החברה האילתית, שעה שבקשתה למעשה מבקשת לשנות את המצב הקיים לפיו טרם הוחל בביצוע חוזה ההיסעים ולמעשה הצו הזמני מבקש לכפות את הפעלת ההסכם. צו כזה ייתנן לדעת סביהמ"ש רק במקרים חריגים בלבד ולא במקרים בהם הנזק הנגרם לחברה הוא נזק כספי אותו ניתן לתבוע בדיעבד. "אין המדובר במצב בו החוזה כבר מקוים, דהיינו במצב בו הסעות התבצעו ומתבצעות, שאז צו המניעה הזמני היה אוסר את הפסקתן, אלא המדובר בחוזה שטרם התממש – הסעות שעדיין לא יצאו אל הפועל. משמע הצו הזמני תכליתו להורות על ביצועו–עשייתו ואכיפתו של ההסכם... הלכה היא כי בית המשפט יעניק סעד זמני שיש בו משום שינוי המצב הקיים רק במצבים חריגים, כאשר התערבותו של בית המשפט חיונית למניעת תוצאה קשה ביותר", ובהמשך נפסק: "ככל שנגרם או ייגרם למבקשת נזק כספי כתוצאה מאי־מתן הצו, הרי שזה ניתן יהיה לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם". 


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש