קצא''א מודה כי יתכן ותעשה שימוש תשתיתי עתידי במזח שאמור להיות מושב לציבור

מאת: רותם נועם ● 9/7/2021 08:40 ● ערב ערב 3025
האם מנסה קצא''א לעשות סיבוב פרסה ולהשיב לעצמה את המזח הצפוני אותו העבירה לידי עיריית אילת? ● לפי בדיקה של מתכננת המחוז, התכנית שהגישה החברה לאישור המינהל כוללת שימוש תשתיתי במזח ולפיכך, היא עומדת בסתירה לכוונת עיריית אילת לעשות בו שימוש תיירותי ● המתכננת אף הוציאה שורה של הסתייגויות מהבקשה של קצא''א לאישור התכנית, ביניהן הצעה לגריעת שטח הבסיס הצבאי מהתכנית, וכן שטחי החוף שהושבו לציבור, כמו גם שמורת טבע המצויה בחלק מהשטח ● במקביל טוענת עמותת סביבה מדבר וים אילת כי קצא''א הגישה את התכנית לאישור במסלול עוקף ות''ל הישר אל מנהל התכנון ● בקצא''א טוענים מנגד כי בעמותה לא מבינים את החוק וכי ההגשה הנוספת נעשתה למטרת שקיפות בלבד
קצא''א מודה כי יתכן ותעשה  שימוש תשתיתי עתידי במזח  שאמור להיות מושב לציבור
החוף הסודי שקצא''א דורשת כי ייכלל בתכנית הפיתוח שלה, אף שהוא פתוח כיום לציבור